Bestuursmutaties en slim zuiveren

Zwolle - Op Valentijnsdag hield Water Natuurlijk regio Oost een ledenvergadering, met afscheid van secretaris John Veltrop, de benoeming van twee nieuwe bestuursleden en een inspirerend verhaal van prof.dr. Erik Roesink over hoe medicijnresten en andere schadelijke stoffen relatief eenvoudig uit afvalwater zijn te filteren.

In het eerste deel van de avond werd tijdens de ledenvergadering afscheid genomen van John Veltrop, die enkele jaren een toegewijd secretaris van het bestuur was. Bestuurslid Wim Boom overhandigde hem bloemen en het prachtige boek “Parels achter de IJssel”.

Gelukkig werd het bestuur ook weer aangevuld: Ellen Pot en Wybren Bakker werden met unanieme stemmen gekozen. Hen wachten drukke tijden in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen in 2019.

Grondstoffen herwinnen

Erik Roesink wist van een behoorlijk technisch onderwerp een aansprekend verhaal te maken, waarin hij duidelijk maakte hoe waterschappen eenvoudiger en tegen relatief lage kosten allerlei vreemde stoffen uit het afvalwater kan verwijderen. Dat gebeurt door –simpel gezegd- een extra zuiveringsfase toe te voegen voordat het water dat op de ‘klassieke manier’ is gezuiverd, op het oppervlaktewater wordt geloosd. Dankzij die extra zuiveringsslag kunnen microscopisch kleine deeltjes niet alleen uit het al gezuiverde afvalwater worden gehaald, maar ook worden herwonnen voor hergebruik. Dat is bijvoorbeeld belangrijk bij fosfaat, een eindige grondstof die onmisbaar is voor de landbouw. Maar ook medicijnresten en pesticiden moeten echt beter uit het water worden gehaald, omdat ze op termijn de gezondheid van mens en dier kunnen beïnvloeden.

De fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta hoopt dat deze methode van nanofiltratie een van de proefprojecten wordt waarmee wordt onderzocht wat de beste manier is om microverontreinigingen uit het water te halen. Hoe dan ook zullen de waterschappen de komende jaren flink moeten investeren om te kunnen zorgen voor een betere kwaliteit van het oppervlakte- en uiteindelijk ook het drinkwater in Nederland.


© 2019 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services