Bijeenkomst Duurzame Stadslogistiek

12 juni 2018

ZWOLLE-Steden staan voor de grote uitdaging om de stad leefbaar te houden. Door de groei van de stad neemt de druk op de ruimte en de weg toe.

Tegelijk vragen inwoners om een schonere en groene stad. Veel gemeenten hebben zich gecommitteerd aan de klimaatdoelstellingen.

Het is dus noodzakelijk om de stadslogistiek slimmer in te richten én emissievrij te maken.
Tijdens deze D66 bijeenkomst georganiseerd door de Thema afdeling Ruimte & Mobiliteit, D66 Zwolle en Jonge Democraten delen drie sprekers vanuit de wetenschap, markt en overheid hun kennis en ervaringen, de volgende twee sprekers zijn bevestigd: Walther Ploos van Amstel – Lector stadslogistiek bij de Hogeschool van Amsterdam.

De expert over de hedendaagse en toekomstige stadslogistiek. Hij onderzoekt hoe de binnenstad aan de toenemende vraag kan voldoen, terwijl schadelijke effecten beperkt blijven.
Robbert Monteban – Director Electric Vehicles Nissan
Over de ontwikkelingen en randvoorwaarden voor elektrisch rijden en de rol van elektrische voertuigen in de energietransitie.

Gerard van Dooremolen – Voorzitter Citycentrum Zwolle & Freek Boele – projectleider stadslogistiek Gemeente Zwolle
Over de rol van de Gemeente Zwolle in samenwerking met lokale stakeholders om de weg naar slimme duurzame stadslogistiek te versnellen.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een discussie, waarbij Matthijs Sienot (Tweede Kamerlid D66) aanwezig zal zijn.

Vrijdag 15 juni, van 19:00 – 21:00 uur
Enkstraat 69, De Enk in Zwolle
De inloop is vanaf 18:00 naast de school bij De Enk
Aanmelden via info@d66ruimteenmobiliteit.nl


© 2019 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services