Buitendijks bouwen?

10 januari 2019

 ZWOLLE - De gemeente Zwolle wil buiten de dijken bouwen bij Holtenbroek. Is dat verstandig? Wat vindt waterschapspartij Water Natuurlijk daarvan? Een vraag waar ze geen onmiddellijke oplossing voor hebben.

Er zijn plannen voor woningbouw aan de Holtenbroeker zijde van het Zwarte Water in Zwolle. De voorgenomen bouwlocatie ligt buitendijks. Dat betekent dat gebouwen daar niet zijn beschermd tegen overstromingen. In dat gebied is ook het waterschap bezig met plannen, omdat de Zwolse stadsdijken moeten worden versterkt. Het buitendijkse gebied valt echter niet onder het waterschap: dit is het beheergebied van Rijkswaterstaat. Dat betekent dat gemeente en rijk hierover samen een stellingname moeten nemen.

Risico-analyse

Op zich is wonen aan het water heel aantrekkelijk, maar daar zijn in het algemeen risico’s aan verbonden. Soms zijn die technisch op te lossen, en voorstelbaar is ook dat de aanstaande bewoners een zeker risico accepteren. Wat dat risico op deze specifieke locatie is, zal moeten blijken uit een risico-analyse.
De site overstroomik.nl laat helaas niet zien hoe groot het risico is dát het gebeurt, of hoe hoog het water dan komt. Dat lijkt ons zo’n beetje de eerste vraag die aan Rijkswaterstaat gesteld zou moeten worden.


© 2019 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services