ChristenUnie over energietransitie

16 januari 2019

ZWOLLE - De ChristenUnie Overijssel wil dat er snel inzicht komt in het vermogen van het stroomnetwerk in Overijssel. Daartoe stelt zij vragen aan het College van Gedeputeerde Staten. De aankoppeling van zonneparken op het stroomnetwerk moet geen capaciteitsproblemen veroorzaken.


 “Die problematiek moet zo snel mogelijk de wereld uit anders komt er veel te weinig vaart in de energietransitie”, zegt statenlid Stelpstra van de Overijsselse ChristenUnie. Hij diende al in 2017 – met brede steun- een motie in, waarin hij aandrong op het in kaart brengen van de energie-infra-structuur. Stelpstra wil een heldere energieatlas en zakelijke afspraken. 

Een begrijpelijke infrastructuur, een energieatlas, draagt bij aan het gesprek met gemeenten en inwoners waar de vraag naar warmte en energie zich bevindt en welke capaciteit aan besparing en opwekking er nodig is.

Vraag en aanbod van energie moet zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. Dat kan met een uitgekiende , infrastructuur. “Elk gebouw, huis zal uiteindelijk haar eigen energiecentrale moeten zijn en waar dat niet kan, moet dat zo veel als mogelijk plaatselijk geregeld worden”. Volgens Sybren Stelpstra wordt zo voorkomen dat er nu op locaties, waar de grondkosten laag zijn en dus hoge rendementen voor ondernemers zonneparken worden aangelegd en waarop het stroomnetwerk niet is berekend. 

“In april 2018 heb ik als statenlid nogmaals aangedrongen op een blauwdruk, waarin de opname capaciteit van beter inzichtelijk wordt gemaakt. Er is nu wel een energieatlas te vinden op internet, maar werkbaar is het nog niet. ” De ChristenUnie Overijssel is voorstander van dat gemeenten en plaatselijke verenigingen of coöperaties die lokaal samen de transitievraag oppakken”. In Oldenzaal, Losser, Dinkelland en Tubbergen heeft het CU-statenlid daar mooie voorbeelden van gezien. Dat verdient navolging. “Een energiecommissaris, naar Amsterdams model, kan daarbij mogelijk bij helpen.” Hij wil dat de provincie dat als voortrekker stimuleert." 

In maart 2019 zijn de verkiezingen voor de provinciale staten. “Er zal veel over dit onderwerp gepraat worden” volgens Stelpstra, “maar laten we vooral op basis van goede informatie en kennis aan de slag gaan.”


© 2019 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services