Contact


 
 
 

De studio en de redactie zijn gehuisvest op het volgende adres:
 
Dokterspad 2
Ruimte B0.07
8025 AW Zwolle
038-4600203
 
Via internet zijn te bereiken op de volgende adressen:
Website: http://www.rtvzwollefm.nl
E-mail algemeen: bestuur@rtvzwolle.nl
E-mail redactie: nieuws@rtvzwolle.nl
Twitter: @rtvzwollefm
Facebook: RTVZWOLLEFM
 
RSIN / Fiscaal nummer: 821087794
Bankrekening: 62.55.70.235
IBAN: NL49ABNA0625570235
KvK: 08203256
BTW: NL8210.87.794.B01
 
ANBI: RTV Zwolle FM is een Algemeen Nut Beogende Instelling, ook wel ANBI genoemd. Nadere informatie hierover kunt u vinden op de website van het RMC de nieuwe hanze.
 
Disclaimer: RTV Zwolle FM doet haar best om rechthebbenden van het getoonde materiaal op onze website op te sporen. Wanneer desondanks materiaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, verzoeken wij u om contact op te nemen met ons. RTV Zwolle FM wil in dat geval graag samen aan een oplossing werken.
 
Websites van derden: De websites van derden waarnaar op deze website links zijn opgenomen worden niet door RTV Zwolle FM gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. RTV Zwolle FM aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites.
Persoonlijke gegevens: RTV Zwolle FM garandeert dat persoonlijke gegevens die u verstrekt strikt vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden wordt doorgegeven of verkocht.


© 2017 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services