CSV’28 heeft nieuw bestuur

12 september 2017

Op maandagavond 11 september, tijdens een goed bezochte Bijzondere Algemene Ledenvergadering, vond de benoeming plaats van het nieuwe bestuur van de Zwolse voetbalvereniging CSV'28. In korte tijd heeft het interim-bestuur 7 nieuwe enthousiaste bestuursleden gevonden en gezamenlijk vormen zij het nieuwe bestuur.

Het bestuur bestaat uit 10 leden, waarvan 2 bestuursleden een gezamenlijke stem hebben. Het nieuwe bestuur bestaat uit: Jolanda Strijk - Voorzitter, Cor Kuiper - Secretaris, Rob Kroeze - Penningmeester, Remco Schotman - Technische zaken, Nicole Henschen en Steven Dekker - Voetbalzaken, Amko de Groot - Facilitaire Zaken, Sybrand Kramer - HRM, Linda Westerkamp - Communicatie en Mustafa Celep - Commercie. 


Sinds 26 juni was er een interim-bestuur actief bij CSV'28, nadat het vorige bestuur de noodklok luidde over het voortbestaan van de club. Er waren onvoldoende nieuwe bestuursleden te vinden die het stokje over wilden nemen van de aftredende bestuursleden. Onder begeleiding van Sport Service Zwolle is een traject gevolgd om de toekomstbestendigheid van CSV'28 te versterken. Diverse betrokken leden hebben gewerkt aan het in kaart brengen van de uitgangssituatie en het analyseren van de cultuur en de structuur van de vereniging. Daar zijn aanbevelingen uitgekomen, die verwerkt zijn in het adviesrapport "CSV'28 op weg naar Verbinding". Het nieuwe bestuur heeft met dit advies een mooi document in handen om verder te bouwen aan een toekomstbestendig CSV'28. (foto: CSV '28)


© 2017 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services