Cultuuronderwijs in Overijssel

8 maart 2019

ZWOLLE - 20 Overijsselse gemeenten, bijna 40 schoolbesturen (die vertegenwoordigen zo’n 200 basisscholen) en de provincie hebben op woensdag 6 maart hun handtekening gezet om zich in te spannen voor beter cultuuronderwijs in Overijssel. De partijen leggen vast met elkaar om ook in de toekomst slagkracht en geld in cultuureducatie op basisscholen te blijven steken. Dit is belangrijk want goed cultuuronderwijs levert een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen.

De ondertekenaars leggen afspraken en ambities vast in een Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel. Uniek is dat deze samenwerking voor acht jaar wordt aangegaan, waardoor ad hoc programmering en politieke afhankelijkheid wordt voorkomen. Door de versterkte samenwerking ontstaat nog meer efficiency in de netwerken, processen en middelen rondom cultuuronderwijs. Hierdoor wordt onder meer het plezier in cultuuronderwijs voor zowel de kinderen als de (vak)leerkrachten vergroot en is de positieve impact op de kinderen sterker. Hester Maij, gedeputeerde cultuur van de provincie Overijssel: “Ik hoop dat over acht jaar cultuuronderwijs een wezenlijk onderdeel is van de school. Mooie werken aan de muur, muziek die uit de lokalen klinkt en dat er veel wordt gezongen in de klassen. Waar het op neerkomt is dat we samen kinderen in Overijssel alle kansen wil bieden om vaardigheden te leren als creativiteit, een kritische blik, innovatief leren denken en een zelfbewuste houding. Zo creëren we toekomstige inwoners van Overijssel die de vraagstukken van morgen kunnen aanpakken.”

10-jarig pianotalent

Speciale gasten bij het tekenmoment waren kunstenaar en programmamaker Jasper Krabbé en hoogleraar Neuropsychologie Erik Scherder (via video), die ook plaatsnam in het Overijsselse comité van aanbeveling. Ambassadeur vanaf het eerste uur, het 10-jarig pianotalent Evander Eijsink uit Hengelo, toonde zijn talenten. Hij was het die in 2017 een brief schreef aan minister-president Mark Rutte om te pleiten voor meer aandacht voor cultuuronderwijs. Hij vond dat ieder kind zijn talent moest kunnen ontdekken, helemaal omdat hij zelf ervaart hoeveel plezier dat oplevert. Collega-pianospeler Rutte schreef hem een persoonlijke brief terug.

Provinciale ‘paraplu’ stimuleert lokale samenwerking

Het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel is een vervolg op afspraken op landelijk niveau. Met deze provinciale ‘paraplu’ wordt vervolgens vanaf maart de lokale samenwerking tussen basisscholen, gemeente, culturele instellingen, bedrijven en andere partijen verder gestimuleerd. De provincie is bereid lokale samenwerking met tijd, middelen en onderzoek te faciliteren. In de gemeente Losser loopt inmiddels een eerste pilot. Meer informatie vindt u alvast op www.cultuuronderwijsoverijssel.nl


© 2019 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services