D66 Overijssel vestigt de aandacht op het Nedersaksisch.

ZWOLLE - Tijdens de tweede tijdelijke installatie van statenlid Jos Mooijweer (D66) werd hem met klem verzocht de eed niet, zoals de vorige keer, in het Nedersaksisch af te leggen. Reden voor statenlid Mooijweer om hier vragen over te stellen. Het Nedersaksisch is één van de vier erkende talen in Nederland en het kan niet zo zijn dat een gekozen volksvertegenwoordiger de eed niet kan afleggen in zijn eigen taal.

Jos Mooijweer: ‘Taal is geen folklore, maar een wezenlijk element van identiteit. Het Nedersaksisch staat taalwetenschappelijk en –historisch op hetzelfde niveau als Fries en Nederlands. Als je dan als volksvertegenwoordiger niet de eed kan afleggen lijkt dat op taaldiscriminatie’.

Met de vragen van statenlid Mooijweer is de aandacht gevestigd op de Nedersaksische taal en is de gedeputeerde (Hester Maij) opgeroepen om actie te ondernemen.

Jos Mooijweer: ‘In Duitsland hebben de sprekers van het Nedersaksisch de erkenning van gelijkwaardigheid van hun taal wel gekregen. Tijd dat het in Nederland ook gebeurd’.


© 2019 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services