Dag van de leerplicht

ZWOLLE - Verzuimbeleid Landstede blijkt succesvol: de student in beeld
Het gaat goed met het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV) bij Landstede MBO. De afgelopen jaren is het gemiddelde percentage over de verschillende niveaus gedaald tot gemiddeld 3,96% in het schooljaar 2016/2017, tegen een landelijk gemiddelde van 4,67%. Vooral bij niveau 1 is de daling opvallend.

 Daarbij is 15% minder schooluitval geteld ten opzichte van het voorgaande schooljaar tot bijna 10% onder het landelijk gemiddelde. De succesformule omvat een stevige basisstructuur met korte lijntjes tussen gemeenten, regio’s en onderwijs en vooral: de student in beeld.

‘Vijf jaar geleden besloot Landstede MBO steviger in te zetten op verzuim en VSV’, vertelt Adinda Hukema. ‘Destijds ben ik gestart als projectleider VSV/Verzuim. Per locatie is een verzuimcoördinator aangesteld. Wekelijks is een leerplichtambtenaar /RMC consulent van het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) op elke school /locatie aanwezig. Regelmatig heb ik overleg met de verschillende RMC-coördinatoren in met name IJssel-Vecht, NW Veluwe en Flevoland.’ Er is gezamenlijk een Verzuimkaart ontwikkeld en met de komst van een nieuw verzuimregistratieprogramma, wordt het verzuim op een efficiënte manier geregistreerd. ‘Iedereen weet elkaar te vinden, het netwerk functioneert prima, de basis staat en de regels en richtlijnen zijn duidelijk. Dat betekent dat we dreigende uitval in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen signaleren.’

Verzuim is een signaal

Het is belangrijk om er op tijd bij te zijn, weet verzuimcoördinator Barty Kits. Zij ondersteunt de coaches op het gebied van verzuim, controleert de verzuimlijsten van DUO, checkt EduArte op onregelmatigheden en is aanspreekpunt voor alle betrokkenen. ‘Regels en richtlijnen zijn heel belangrijk, maar het tegengaan van voortijdige schooluitval is een ingewikkelde materie en blijft maatwerk. Een student kan zich niet op z’n gemak voelen in een bepaalde groep of niet gemotiveerd zijn door privéproblemen of de opleidingskeuze. Geen probleem is hetzelfde. Als je er snel bij bent, kun je veel voor de studenten betekenen en voorkomen dat ze voortijdig vertrekken. Dat kan omdat we zo’n fijnmazig systeem hebben, met veel expertise op uiteenlopende gebieden.’

Het systeem werkt

‘De juiste personen staan op de juiste plek’, beaamt Adinda. ‘ In het begin was verzuim melden nog geen gemeengoed bij de coaches en docenten. Inmiddels beseft iedereen dat samenwerken met de gemeente kan bijdragen in het voorkomen van voortijdige schooluitval. De coach heeft de student in beeld en samen met Leerplicht/RMC-consulent kan actie ondernomen worden.’ Het gaat goed met het verzuimbeleid en VSV, maar Adinda blijft alert. ‘We blijven kijken waar en hoe we verbeteringen aan kunnen brengen. Verder spelen we voortdurend in op de snel veranderende samenleving. Misschien nodigt de visie op een leven lang leren uit tot een andere manier van denken over uitval. En misschien moeten we in de toekomst niet uitgaan van uitval, maar van begeleiding: wat kunnen we nog meer doen voor de studenten. Er valt nog zo veel te ontwikkelen.’

Donderdag 15 maart 2018 is de Dag van de Leerplicht.


© 2019 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services