De stichting

RTV Zwolle FM, de stichting Zwolse omroep staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Deze stichting bezit de uitzendlicenties Radio & TV voor Zwolle. De programma's van RTV Zwolle FM zijn zowel analoog als digitaal te ontvangen via de volgende frequenties / kanalen:

Radio
Ether: 105 FM
Ziggo analoog: 104.1 FM
Ziggo digitaal: 919
KPN Interactief: 1096

TV
Ziggo analoog: 189,250 (kanaal 7)
Ziggo digitaal: 44
KPN Interactief: 1396

De studio en de redactie zijn gehuisvest op het volgende adres:

Dokterspad 2
Ruimte B0.07
8025 AW  Zwolle
038-4600203

Dit is in het B2B-gedeelte van het Landstede-gebouw. Wij zitten rechts vooraan.

Via internet zijn tebereiken op de volgende adressen:
Website:www.rtvzwollefm.nl
eMail algemeen: bestuur@rtvzwollefm.nl
eMail redactie: nieuws@rtvzwollefm.nl
Twitter: @RTVZwolleFM
Facebook: RTV Zwolle FM

RSIN / Fiscaal nummer: 821087794
Bankrekening: 62.55.70.235
IBAN: NL49ABNA0625570235
KvK: 08203256
BTW: NL8210.87.794.B01
 
DISCLAIMER
RTV Zwolle FM/Stichting Zwolse Omroep heeft geen winstoogmerk, maar is een vrijwilligersorganisatie die met enkele betaalde krachten en met vele studenten in opleiding dient om inwoners van en geïnteresseerden in Zwolle van een lokaal toereikend media aanbod te voorzien. De inhoud van de website wordt door RTV Zwolle/Stichting Zwolse Omroep zorgvuldig samengesteld uit informatie die afkomstig is van diverse bronnen, zoals bijvoorbeeld persberichten, openbare informatiebronnen en als belangrijkste bron de eigen content. RTV Zwolle FM/Stichting Zwolse Omroep is niet verantwoordelijk voor afwijkingen of tekortkomingen in de gegevens en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen ten aanzien van eventuele onjuistheden, wijzigingen of onvolkomenheden in de hier gepubliceerde/getoonde gegevens.
 
Disclaimer (beeld-)materiaal
Van een deel van het (beeld-)materiaal zijn rechthebbenden moeilijk te achterhalen. De samenstellers van RTV Zwolle FM/Stichting Zwolse Omroep Zwolle hebben datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de de samenstellers van deze website wenden. Graag nemen wij dan de juiste bronvermelding over. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.
 
Auteursrechten
Op alle op de site aanwezige informatie rust auteursrecht. Het is niet toegestaan deze informatie over te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RTV Zwolle FM/Stichting Zwolse Omroep. U kunt contact opnemen met ons voor nadere informatie over het gebruik van het materiaal. Zie de contactgegevens van RTV Zwolle FM/Stichting Zwolse Omroep onder het kopje ‘Contact‘.


© 2017 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services