Dubbel-lezing over vogels nabij Zwolle

Zwolle - Weidevogels van het Staphorsterveld / Vogels van de Vreugderijkerwaard

Datum: Donderdagavond 15 februari 2018

Plaats: Wijkcentrum Weijenbelt, Campherbeeklaan 82a (zijingang), Berkum, Tijd 20 uur. Toegang gratis, consumpties Euro 0,50.

Vanavond een dubbellezing van de Vereniging Weidevogelbescherming Staphorsterveld (Frits Bouwkamp) en van de Vogelwerkgroep Zwolle (Jur Furda). Frits en Jur doen verslag van de jarenlange monitoring van broedende vogels in Staphorsterveld respectievelijk Vreugderijkerwaard.

Staphorsterveld

In en rond het Staphorsterveld ligt één van de grootste bolwerken van de wulp in Noordwest Europa. Nog wel….

Weidevogels zoals de wulp gaan sterk in aantal achteruit. De grutto, die naast de kievit en de tureluur hier ook nog voorkomt, staat al jaren op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten. Ook de wulp is nu aan de Rode Lijst toegevoegd.

De Vereniging Weidevogelbescherming Staphorsterveld e.o. zet zich al vele jaren enthousiast in voor het behoud van weidevogels in het Staphorsterveld en omgeving. Het zoekgebied is ongeveer 4700 ha groot en ligt tussen de plaatsen Hasselt, Rouveen, Staphorst, Meppel en Zwartsluis. In 2017 zijn hier 362 nesten van weidevogels gevonden, waaronder 191 van de kievit, 79 van de wulp, 25 van de grutto, 22 van de tureluur en 28 van de scholekster.

De vereniging telt ruim 40 leden, waarvan de helft zich actief bezighoudt met het zoeken en beschermen van nesten en kuikens. De actieve zoekers besteden in het seizoen (van half maart - half juni) één tot meerdere dagen of dagdelen per week aan het beschermingswerk in het veld.

Frits Bouwkamp geeft een beeld van de jarenlange ervaring met dit werk en de perspectieven voor de weidevogels.

Vreugderijkerwaard

Dit gebied ligt op de oostoever van de IJssel net ten noorden van Zwolle, ter hoogte van Zalk. In twee fasen is hier de rivier sterk verruimd met nieuwe kansen voor de vogelwereld. Veel zeldzame soorten als kluten voelen zich thuis in dit natuurgebied en de vogelwaarnemingshut aan de rand van het gebied wordt frequent bezocht door vogelliefhebbers uit het hele land. Vogelwerkgroep Zwolle monitort inmiddels 7 jaar voor Natuurmonumenten, eigenaar en begeerder van de uiterwaarden, de ontwikkeling de broedvogelpopulatie tijdens en na de veranderingen die in opdracht van Rijkswaterstaat zijn uigevoerd.

Jur Furda geeft een beeld van de ontwikkelingen in de plaatselijke avifauna op basis van de gegevens die de werkgroep tijdens de zeven laatste broedseizoenen verzamelde.

Organisatie: KNNV-Vereniging voor Veldbiologie afd. Zwolle

Informatie: tel. Erik van Dijk 06-22441315


© 2019 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services