Eureka kan verder

28 december 2018

ZWOLLE -Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle geeft dit jaar nog een gift aan Eureka. Hiermee komt de eindstand aan giften in 2018 op bijna 220.000 euro. Dit jaar heeft het Weeshuis geld geschonken aan ruim 70 Zwolse jeugdprojecten.

De in 1992 opgerichte Sociaal Culturele Vereniging Eureka werd altijd beheerd door vrijwilligers. Gezien de financiële situatie van dit moment is besloten dat Eureka overgaat in een coöperatieve vereniging. Archimedes is de huurder van het pand aan Assendorperplein en wordt beheerder van de vereniging. Om Eureka te bestendigen, is een financiële injectie nodig. De bijdrage van het Weeshuis gaat naar het kleinschalige podium dat momenteel wordt gebruikt voor ongeveer 200 sociaal-culturele optredens per jaar. De nadruk ligt daarbij op alternatieve muziek en jongerencultuur. Onder andere de inmiddels 20 jaar oude geluids- en lichtapparatuur is dringend aan vervanging toe.

Hebt u een leuk project voor de Zwolse jeugd? Kijk op onze website of uw project in aanmerking komt voor een bijdrage: www.hervormdweeshuiszwolle.nl. De eerstvolgende sluitingsdatum voor het inzenden van aanvragen is maandag 18 februari 2019.

Weeshuisprijs

Elke twee jaar reikt het Weeshuis een cheque van € 2.500 uit aan een bijzonder project dat bijvoorbeeld innovatief is of een organisatie die zich bewezen heeft. Uit de tientallen jeugdprojecten die de stichting in de jaren 2017 en 2018 heeft gehonoreerd, selecteert en publiceert het bestuur in maart 2019 drie tot vijf projecten die kans maken op de Weeshuisprijs, te besteden aan een door de winnaar zelf te kiezen doel.

Over Stichting Het Hervormd Weeshuis

Fysieke weeshuizen behoren al tientallen jaren tot het verleden in Nederland. Tot 1953 had Zwolle nog één weeshuis dat onderdak bood aan ouderloze kinderen. De door dit weeshuis verworven bezittingen zijn daarna overgegaan in stichting Het Hervormd Weeshuis. Het bestuur van onze stichting zet de jaarlijkse netto-opbrengsten van deze bezittingen in om initiatieven in Zwols jeugd- en jongerenwerk een financieel steuntje in de rug te bieden. Iedereen kan bij ons een aanvraag indienen gericht op de Zwolse jeugd tot en met 25 jaar. Ga naar www.hervormdweeshuiszwolle.nl en doe de snelle check en volg ons via Facebook en/of Twitter: /weeshuiszwolle.

Meer info:

Website: www.hervormdweeshuiszwolle.nl

Facebook en Twitter: /weeshuiszwolle


© 2019 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services