Genomineerden Vechttrofee zijn bekend!

Zwolle - Nog een paar weken en dan wordt alweer voor de achtste keer de Vechttrofee uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich buitengewoon verdienstelijk heeft ingezet om Vechtdal Overijssel te promoten. De genomineerden voor dit jaar zijn Henk Zeevat, Marjolein Rhee en Leon Adegeest.

De drie genomineerden van de Vechttrofee zijn bekend!

Publieksprijs wordt op woensdag 31 januari uitgereikt

Eén van hen ontvangt op woensdagavond 31 januari, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Vechtdal Marketing, de Vechttrofee.

Jaarlijks reikt Vechtdal Marketing de Vechttrofee uit aan personen of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt om de naam van het Vechtdal in positieve zin uit te dragen. Kandidaten voor deze prijs worden aangedragen door bewoners en bedrijven in het Vechtdal en zij zijn uiteindelijk ook degenen die bepalen wie de prijs wint, nadat uit alle aanmeldingen een top drie is gemaakt.De genomineerden zijn …Henk Zeevat:
Met zijn bedrijf Rekla 2000 heeft hij een actieve rol gehad in het (uiteindelijk) leveren van veel Vechtdalproducten. Bovendien wandelt hij veel en maakt hij mooie foto's van ons prachtige Vechtdal en laat heel veel mensen daarin meedelen via zijn Facebook pagina. Een actieve ambassadeur voor het Vechtdal!Marjolein Rhee:
Marjolein is bekend van NatuurlijkOmmen.nl. Met haar onbezoldigde poging om iedereen bij Ommen te betrekken is zij een lichtend voorbeeld dat alle kleine beetjes helpen. Met name haar initiatieven om ook de minder prominente medewerkers in het Ommense straatbeeld even op de voorgrond te zetten worden als zeer sympathiek ervaren.Leon Adegeest:
Dalfsenaar Leon Adegeest – ingenieur, geluidsexpert en lid van actiegroep HoogOverijssel – besteedt al zijn werkzame uren aan de strijd tegen de lage vliegroutes van Lelystad Airport, waar hij straks pal onder woont. Hij heeft aan de hand van geluidsberekeningen MER, Milieu Effect Rapportage, hernieuwde feiten aan de kaak gesteld bij het Ministerie Infrastructuur &Waterstraat. Hiermee staat de opening van Vliegveld Lelystad met de daarbij behorende lange laagvliegroutes nog steeds ter discussie.Geef uw stem door!


Iedereen die zijn of haar stem wil uitbrengen op één van de genomineerden kan dat doen door hun keuze vóór vrijdag 26 januari kenbaar te maken via www.vechtdaloverijssel.nl/vechttrofee.


© 2019 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services