Isala en Sassenpoort voor een dag paars

ZWOLLE – Door de Isala en Sassenpoort paars te laten kleuren vragen het Isala-kindcentrum en Gemeente Zwolle op 17 november aandacht voor Wereld Prematurendag. Dit doen ze omdat paars de kleur is van Wereld Prematurendag. Niet alleen in Zwolle maar ook in andere steden kleuren gebouwen paars.

Het is de bedoeling dat op deze dag aandacht wordt besteed aan optimale behandeling van te vroeg geboren kinderen. Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor de invloed die het heeft op de ouders en het gezin. De gemeente Zwolle werkt samen met Stichting Wereld Prematurendag en Isala.

ZWOLLE – Door de Isala en Sassenpoort paars te laten kleuren vragen het Isala-kindcentrum en Gemeente Zwolle in de week van 14 tot en met 20 november aandacht voor Wereld Prematurendag dat dit jaar op 17 november plaatsvindt. Dit doen ze omdat paars de kleur is van Wereld Prematurendag. Niet alleen in Zwolle maar ook in andere steden kleuren gebouwen paars. Het is de bedoeling dat op deze dag aandacht wordt besteed aan optimale behandeling van te vroeg geboren kinderen. Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor de invloed die het heeft op de ouders en het gezin. De gemeente Zwolle werkt samen met Stichting Wereld Prematurendag en Isala.

Binnen het Vrouw-kindcentrum van Isala wordt elk jaar voor zo’n 525 te vroeg geboren kinderen zorg gedragen. De Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van Isala behandelt de zeer vroeggeboren kinderen die voor 32 weken zwangerschap geboren worden. Dit zijn zo’n 275 kinderen per jaar.

“Vroeggeborenen hebben veel zorg nodig omdat de diverse orgaansystemen zoals het hart, de longen en de hersenen nog niet klaar zijn. De kinderen liggen vaak tot aan de uitgerekende datum in het ziekenhuis. Dit betekent een opname van enkele weken tot soms meerdere maanden. Dit is een zeer stressvolle en onzekere periode voor de ouders, zegt Susanne Mulder – de Tollenaer, kinderarts-neonatoloog van Isala.

Mulder - de Tollenaer hoopt dat de Wereld Prematurendag meer bekendheid geeft aan te vroeg geboren kinderen. “Na de opname in het ziekenhuis zijn de zorgen nog niet voorbij. Veel van de kinderen die te vroeg geboren zijn blijken namelijk op latere leeftijd problemen te hebben. Dit varieert van zeer ernstige problemen zoals spasticiteit, doofheid en blindheid bij zeer vroeggeborenen, maar ook matig vroeggeborenen hebben twee keer zo vaak leerstoornissen waarvoor speciaal onderwijs nodig is, problemen met plannen en organiseren, aandachts- en concentratiestoornissen en problemen op sociaal gebied. Voor ouders blijft het dus onzeker hoe het verder met hun kindje zal gaan. Daarom is er in Isala ook een nazorg en een neonatale follow-up polikliniek, waar de kinderen door een multidisciplinair team van kinderarts-neonatologen, fysiotherapeuten, psychologen en een revalidatiearts tot de leeftijd van acht jaar opgevolgd worden om vroegtijdig problemen te signaleren en zo nodig hulp aan ouders en kinderen geboden wordt.

In Nederland worden jaarlijks zo’n 14.000 kinderen te vroeg geboren. Dat is 8 % van alle kinderen. Het is daarom belangrijk dat hier nog meer aandacht voor komt. Wij waarderen de samenwerking met de gemeente Zwolle hierin dan ook zeer”.

Binnen het Isala Vrouw-kindcentrum vormen de Neonatale intensive care (NICU) en de Obstetrische high care samen het Perinatologisch centrum. Hier wordt intensieve zorg aan zowel zwangeren als pasgeborenen verleend. In Nederland zijn er in totaal tien van deze centra. Het Perinatologisch centrum van het Isala Vrouw-kindcentrum Zwolle draagt zorg voor alle hoog risico zwangerschappen en ernstig zieke (premature) pasgeborenen uit de regio noord oost Nederland.


© 2017 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services