Landinrichting Rijssen afgerond

Zwolle - Op vrijdag 1 december 2017 heeft de landinrichtingscommissie Rijssen tijdens een feestelijke bijeenkomst haar werkzaamheden voor de deelgebieden Rectum, Notter-Zuna en Rijssen-West officieel afgesloten. Door het ruilen van grond konden percelen vergroot worden en is het aantal percelen van 2589 naar 1547 teruggebracht

Vóór de herinrichting hadden de agrariërs gemiddeld 40% van hun grond direct bij het bedrijf liggen. Ook is nieuwe natuur aangelegd: in totaal 375 ha.

De doelen van het landinrichtingsplan zijn grotendeels gerealiseerd zijn: een verbeterde landbouwverkaveling, een verbeterde waterhuishouding voor de landbouw en de natuur, realisatie van een natuurlijke Regge en nieuwe natuurgebieden eneen verbeterde recreatiebeleving door meer fietspaden en een mooier landschap.

Door de landinrichting is er minder landbouwverkeer op de openbare weg, wat positief is voor de verkeersveiligheid. Bovendien stijgt het economisch rendement van het bedrijf doordat de werkzaamheden direct bij het bedrijf uitgevoerd kunnen worden. Gedeputeerde Hester Maij over het breiekte resultaat. “Wat zo sterk is aan de landinrichting in Rijssen is dat niet alleen gekeken is naar een betere verkaveling voor de landbouw, maar dat ook de waterhuishouding, het versterken van de natuur en het toerisme zijn meegenomen. Verkaveling wordt een succes wanneer alle elementen die een gebied karakteriseren terugkomen in de plannen.”

De landinrichtingscommissie Rijssen stond onder voorzitterschap van de Hans van Overbeeke (voormalig burgemeester van Hellendoorn). Leden waren vertegenwoordigers van de agrarische sector en natuur en landschap, gemeenten en waterschap. De drie agrarische leden van het ‘eerste uur’, Jan Aalink, Jos Bessembinder en Jos Klein Schaarsberg, werden voor hun bijdrage onderscheiden met een lintje in de orde van Oranje Nassau.

De provincie Overijssel heeft het secretariaat in 2015 overgenomen na de opheffing van de Dienst Landelijk Gebied, het Kadaster is als adviseur en begeleider nauw betrokken bij het gehele proces. De landinrichting Rijssen startte in 1983. Dat het nu pas is afgerond komt mede doordat er steeds per deelgebied is gewerkt. Het is tevens het laatste landinrichtingsproject in Nederland onder de Landinrichtingswet.


© 2019 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services