Meer klachten bij Overijsselse Ombudsman

Zwolle - De Overijsselse Ombudsman heeft in 2017 ruim 20% meer klachten ontvangen dan in 2016 (107 in 2016 en 130 in 2017). Uit het aantal telefoontjes, e-mails en klachten blijkt dat mensen de weg naar de Overijsselse Ombudsman weten te vinden.

Dat betekent niet dat voor iedereen duidelijk is hoe het precies zit met klachten, bezwaren en andere rechtsmiddelen. “De wetgever heeft het in Nederland niet gemakkelijk gemaakt voor de burger. Aan gemeenten, instanties en ombudsmannen en – commissies de uitdagende opdracht om zo goed mogelijk de weg te wijzen in dit doolhof”, aldus Piet Jansen, voorzitter van de Overijsselse Ombudscommissie.


Een deel van de ingediende klachten is voor een eerste behandeling doorgestuurd naar de gemeente of instantie. De meeste daarvan kwamen niet terug. Jansen leidt daaruit af dat de verzoekers blijkbaar tevreden waren met die eerste behandeling. “Echter, de ervaring leert helaas dat er ook mensen zijn die op enig moment besluiten om niet verder te gaan omdat het volgens hen toch niet helpt. Dat is jammer.” 

Soms kunnen klachten door bemiddeling worden opgelost. Bij andere klachten bracht de Ombudscommissie een rapport met een oordeel uit. Het jaarverslag bevat korte samenvattingen van de behandelde klachten die met een rapport of (rapport)brief zijn afgesloten. Bijna 700.000 inwoners van 15 Overijsselse gemeenten en de aangrenzende Drentse gemeente Meppel en Gelderse gemeente Oldebroek kunnen met klachten over hun gemeente terecht bij de Overijsselse Ombudsman. Daarnaast zijn 8 samenwerkingsverbanden aangesloten. 

Het streven van de Ombudscommissie is om klachten zoveel mogelijk door bemiddeling af te handelen. Als dat niet lukt, wordt een klacht afgerond met een rapport met daarin een oordeel over de handelwijze van de gemeente. Het oordeel van de commissie is voor een verzoeker het eindstation. De Overijsselse Ombudscommissie vindt het belangrijk dat de gemeente of instantie zich vervolgens afvraagt wat moet of kan worden gedaan om het vertrouwen van de desbetreffende burger in de overheid te herstellen. Ook de vraag wat de gemeente van een klacht kan leren is van belang. In het jaarverslag van de Overijsselse Ombudsman zijn aan de hand van ervaringen in 2017 leer-, aandachts- en andere opvallende punten opgenomen, die van belang kunnen zijn voor alle gemeenten en instanties. 

2 De Overijsselse Ombudsman biedt een klachtvoorziening voor de bijna 700.000 inwoners van de Overijsselse gemeenten Almelo, Borne, Dalfsen, Haaksbergen, Hengelo, Kampen, Oldenzaal, Olst-Wijhe, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Twenterand, Wierden, Zwartewaterland en Zwolle, alsmede de Drentse gemeente Meppel en de Gelderse gemeente Oldebroek (beide grenzend aan Overijssel). Daarnaast hebben de samenwerkingsverbanden GGD IJsselland, Veiligheidsregio IJsselland, Uitvoeringsorgaan Jeugdzorg IJsselland, Regio Twente, Veiligheidsregio Twente, Soweco, Stadstoezicht Almelo en Regionaal Bedrijventerrein Twente het extern klachtrecht ondergebracht bij de Overijsselse Ombudsman. Burgers kunnen met klachten over bovengenoemde instanties terecht bij de Overijsselse Ombudsman als zij vinden dat zij niet op een goede manier zijn behandeld. 

Wettelijk is het zo geregeld dat de klacht eerst door de betreffende gemeente of instantie moet zijn behandeld. Als betrokkene vervolgens niet tevreden is over de afhandeling of als dat te lang duurt, kan een klacht worden ingediend bij de Overijsselse Ombudsman. Meer informatie over de Overijsselse Ombudsman is te vinden op de website www.overijsselseombudsman.nl


© 2019 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services