Nederlanders en Duitsers positief over elkaar

ZWOLLE -  Een op de vijf Nederlandse grensbewoners die binnen 5 jaar wil verhuizen, is bereid naar Duitsland te emigreren. Omgekeerd beschouwt bijna 1 op de 3 Duitsers Nederland als optie. Er heerst een groot wederzijds vertrouwen tussen inwoners aan de Duitse en Nederlandse zijde van de grens. Toch blijft grensoverschrijdende migratie beperkt in omvang. Als Nederlanders overwegen om te verhuizen naar Duitsland dan spelen bij hen de lagere woonkosten en het grotere woongenot een rol.Duitsers noemen als overwegingen het sociale klimaat, het woongenot en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Van alle 36 gemeenten langs de grensstreek met onze Oosterburen, hebben Vaals en Enschede de hoogste grensoverschrijdende migratie.

De absolute grensoverschrijdende migratie blijft de laatste jaren zeer beperkt. In 2014, 2015 en 2016 verhuisden vanuit de 36 grensgemeenten gemiddeld ruim 2.600 personen per jaar[1] naar ons buurland. Vaals en Enschede hebben over het algemeen de meeste grensoverschrijdende migratie, daarna de gemeenten Emmen, Kerkrade, Sittard-Geleen en Venlo.

Nederlanders en Duitsers positief over elkaar
Duitse en Nederlandse grensbewoners denken verrassend positief over elkaar; ze kunnen geen negatieve aspecten over het buurland noemen. Nederlanders zeggen onder meer het goedkope tanken, de leuke mensen, gastvrijheid en gemoedelijke sfeer van Duitsland te kunnen waarderen.

Lagere lasten overweging bij Nederlanders, sociale klimaat overweging bij Duitsers
In breder verband spelen lagere lasten (lagere belastingen, goedkoper autobezit, minder kosten voor levensonderhoud) een rol bij de beslissing om te kiezen voor Duitsland. 70% van de Nederlanders in de grensstreek dat de afgelopen vijf jaar is verhuisd en Duitsland heeft overwogen, noemt het feit dat woningen goedkoper zijn als motief. 20% geeft als een van de redenen de (betere) woningkwaliteit. Duitsers zouden kiezen voor Nederland vanwege het sociale klimaat, het woongenot, de kwaliteit van de gezondheidszorg en de kwaliteit van het onderwijs. Duitsers vinden Nederlanders sympathieke, aardige, open en leuke mensen en waarderen het strand en de zee.

De top-3 redenen om wonen in het buurland wél te overwegen zijn:
Nederlanders over Duitsland%Duitsers over Nederland%Wonen is goedkoper82Het sociale klimaat is aangenamer77Het levensonderhoud is goedkoper75Het woongenot is groter67Het woongenot is groter72De gezondheidszorg is beter61
De top-3 redenen om wonen in het buurland niet te overwegen zijn:
Nederlanders over Duitsland%Duitsers over Nederland%Er zijn administratieve belemmeringen61Woonlasten zijn hoger66Er moet te veel worden geregeld53Er zijn administratieve belemmeringen64Gezondheidszorg is duurder45Er wordt een andere taal gesproken60
Voor zowel Nederlandse als Duitse (potentiële) grensmigranten geldt dat ze in het grensgebied blijven wonen. 80% van de Nederlandse grensbewoners dat overweegt zich in Duitsland te vestigen, wil dat op maximaal 20 kilometer van de grens, voor Duitsers is dat 65%.

Over dit onderzoek
Naast deskresearch en analyses aan de hand van demografische data en woningmarktdata, is voor dit onderzoek een enquête uitgevoerd onder 2.400 inwoners van de 36 Nederlandse grensgemeenten. Exact dezelfde enquête is gehouden onder inwoners van 12 Landkreisen aan de Duitse zijde van de grens (circa 1.800 respondenten). De enquêtes zijn deels via internet en deels telefonisch afgenomen in de periode april-mei 2018. De onderzoeksuitkomsten zijn dinsdag 26 juni 2018 tijdens het VNG Jaarcongres 2018 gepresenteerd.


© 2019 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services