Niet jojo-en met de waterschapstarieven

3 december 2018

ZWOLLE - De Waterschapspartij Water Natuurlijk heeft ingestemd met de begroting en met de voorgestelde tarieven voor het water in 2019. De tarieven blijven ongeveer onder die van 2016. Ze stijgen ze nu wel een beetje: voor de meeste huishoudens tussen de 7 en 16 euro voor een heel jaar.

Een iets minder sterke stijging was technisch wel mogelijk, maar zou voor de daarop volgende jaren weer een grotere verhoging betekenen. Water Natuurlijk wil met grondig financieel beleid een jojo-effect voorkomen.  Fractievoorzitter Marion Wichard probeerde dit bij de begrotingsbehandeling vorig jaar ook al voor te zijn. Tevens wil de fractie dat het komende bestuur, dat na de verkiezingen in maart 2019 begint, behoorlijk ruimte heeft om eigen keuzes te maken.

Twee zorgpunten waren er bij meerdere fracties: de groei in het aantal leden en de effecten van het zogenaamde wegenarrest van de Hoge Raad.

Ambities voorop

Over de groei van de groep ontstond een stevige discussie. Ook Water Natuurlijk plaatste er kanttekeningen bij. Niet zozeer bij het feit dat er mensen nodig zijn voor de ambities die het Algemeen Bestuur zelf heeft uitgesproken: dat is nu eenmaal het gevolg van beleidskeuzes. Wel vond Wichard dat onvoldoende helder is wat de gevolgen zijn voor het personeel als er projecten worden afgesloten. Daarom stemde de fractie uiteindelijk in met een motie van de VVD. Die luidt kort geformuleerd: breng gedetailleerder in beeld waarom en hoe de formatie –en daarmee ook de post personeelskosten- zich in een stijgende lijn ontwikkelt. Met de aantekening dat Water Natuurlijk niet van te voren vindt dat de groei van de formatie moet stoppen, zoals de VVD wil: ambities staan voorop. Als daarvoor personeel nodig is, is dat een politieke keuze.


© 2019 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services