Oost ziet volop kansen in visie minister

ZWOLLE - Op 12 maart verscheen Cultuur in een open samenleving, de brief waarin minister Van Engelshoven haar visie geeft op de cultuursector en het cultuurbeleid van dit kabinet. Oost- Nederland is blij met deze brief.

Hieronder leest u waarom en wat we doen in aanloop naar de nieuwe beleidsperiode 2021-2024: Route OOST.

Vertrouwen

De brief van de minister geeft een duidelijke visie op dat wat nodig is voor een levendige en krachtige cultuursector, voor nu en straks. We zien in de brief de inbreng terug die steden en regio's, culturele instellingen en makers hebben gegeven in het traject naar de nieuwe cultuurperiode vanaf 2021. Dit waarderen wij zeer en het geeft veel vertrouwen in het gezamenlijke proces dat de minister met de andere overheden is aangegaan.

Oost-Nederland

De brief bevestigt de lijn die de overheden in Oost- Nederland [1] al enige tijd geleden samen hebben ingezet. Oost-Nederland heeft zowel de rust en ruimte als een complete infrastructuur waarmee talenten en makers alle kans krijgen om zich te ontwikkelen. In ons Cultuurmanifest Oost -Nederland 2017-2020 zetten we dan ook in op cultuureducatie, talentontwikkeling en een sterke culturele infrastructuur. Dit wordt ondersteund door extra investeringen in cultuur door beide provincies in de huidige cultuurperiode.

Proeftuinen

De culturele sector is actief betrokken door middel van een aantal proeftuinen. Hierin wordt al enige tijd geëxperimenteerd rond de onderwerpen 'krachtige en sterke culturele infrastructuur', 'talentontwikkeling' en 'profilering en publiek'. Allerlei vormen van samenwerking, zowel binnen de culturele sector als met de overheden en andere sectoren, worden uitgeprobeerd en beoordeeld op hun meerwaarde.

Regionale cultuurprofielen

De Raad voor Cultuur heeft eerder de minister geadviseerd stedelijke cultuurregio’s te betrekken bij de afweging voor de nieuwe cultuurperiode. Deze regio’s werken op dit moment hard aan hun cultuurprofielen. Met analyses worden infrastructuur, bezoekstromen en regionale kansen en uitdagingen in kaart gebracht. Wij verwachten deze analyses op korte termijn naast elkaar te kunnen leggen. Zo verdiepen wij ons inzicht in het functioneren van de culturele sector en de culturele infrastructuur in Regio Oost. Met recht een uitdaging, in een gebied ter grote van een vijfde van Nederland met ruim drie miljoen inwoners. Maar kansen worden gezien en met enthousiasme onderzocht. Tot nu toe zijn we prettig verrast door de voortvarendheid en participatie van overheden, instellingen en makers!

Route OOST

De brief van de minister bevestigt voor ons het belang om deze ontwikkeling door te zetten. Op onze Route OOST werken we - op basis van de stedelijke regio's - naar een gelaagde èn samenhangende culturele infrastructuur voor heel Oost-Nederland. We houden oog voor de verschillen in de regio’s en uiteraard voor de onderlinge verbinding, ook met de gebieden tussen de regio's. Route OOST vraagt om maatwerk, waarbij de Basisinfrastructuur en zeker ook de positie van de cultuurfondsen een wezenlijk onderdeel zijn.

Met veel plezier gaan we Route OOST samen op!


© 2019 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services