Spoorzone-Hanzeland wordt (inter)nationale toplocatie

14 september 2018

ZWOLLE - Het gebied Spoorzone-Hanzeland in Zwolle wordt dé plek waar straks nieuwe stedelingen wonen en verblijven, en tegelijkertijd een innovatiedistrict voor nieuwe (inter)nationale initiatieven.

Deze toekomstschets staat in de strategische agenda voor Spoorzone-Hanzeland, die het college van b en w ter vaststelling naar de raad stuurt.

Wethouder Anker: “De omgeving van het station en Hanzeland is al een gebied waar al van alles gebeurt, met veel potentie. Wij willen het nog aantrekkelijker maken: groener, dynamischer en duurzamer. Een plek voor onder meer kenniswerkers, studenten en jongeren. Spoorzone-Hanzeland wordt ook een toplocatie voor nationale en internationale innovatie in handel, technologie, logistiek en design. Het moderne Hanzeland vormt straks door de combinatie van wonen en werken, samen met de historische binnenstad, het hart van de stad!”

Vorig jaar heeft de gemeenteraad van Zwolle het ‘Ontwikkelperspectief Stationsgebied’ vastgesteld. Inmiddels is in de aantrekkende economie de zuigkracht van het gebied op investeerders zó groot, dat het college een richtinggevende visie op de ontwikkeling van het gebied heeft opgesteld: de strategische agenda Spoorzone-Hanzeland.

Wethouder Anker: “Zwolle groeit, wordt stedelijker en moet ruimte bieden. Maar wel van hoge kwaliteit en duurzaam. We zijn al bezig met grootschalige verbetering van het stationsgebied, waaronder de nieuwe busbrug. De volgende stap is het gebied aan de zuidkant van het station. Hanzeland is een uitgelezen plek om nieuwe stedelijke woonwerkmilieus te maken, waarmee we talent aan de stad blijven binden en onze internationale positie versterken.”

Alle voorwaarden voor groei en innovatie zijn in Spoorzone-Hanzeland aanwezig, zo staat in de visie. Onderwijs, ondernemers en overheid zijn ruimschoots vertegenwoordigd. Maar ze zijn nog te veel van elkaar gescheiden: nergens anders in Zwolle staan zoveel hekken. Economische innovatie heeft interactie nodig, en ontmoetingen. Van kleine starters en grote gevestigde bedrijven, van onderwijs en bedrijfsleven, van creatieve en ondernemende mensen, uit Zwolle en van ver daarbuiten. ‘Mix to the max’ luidt het devies. Menging van functies als wonen, werken en studeren, zal gaan zorgen voor levendigheid, dynamiek, interactie en innovatie, ook buiten kantooruren.

Met minstens duizend extra woningen, bovenop de huidige zeshonderd, wil Zwolle straks in Spoorzone-Hanzeland afgestudeerd talent vasthouden en bovendien een alternatief bieden voor ‘nieuwe stedelingen’ uit Amsterdam en Utrecht. Deze jongere en oudere stedelingen wonen graag in een stadse omgeving met veel voorzieningen buitenshuis. Een eetcafé op de hoek, een koffiebar als werkplek, een gedeelde daktuin of binnenhof, een deelauto in de buurt. Zó verandert Hanzeland van een zakenbuurt ‘achter het station’, in een gemengd stedelijk woonwerkgebied.

De zogenoemde KEC-ambities van Zwolle (in 2050 klimaatbestendig en energieneutraal; werken aan een circulaire economie) krijgen in Spoorzone-Hanzeland veel aandacht. Ze bieden aanknopingspunten voor innovatie en nieuwe economische impulsen. Maar er is ook aanleiding voor: op warme dagen is het stenen Lübeckplein 8°C warmer dan de groene en waterrijke binnenstad. Door de groenblauwe structuur in Hanzeland te herstellen, moet dat verschil worden tenietgedaan en kan ook wateroverlast uit Assendorp worden afgevoerd.

De plannen zijn ambitieus en vergen een geschatte investering van € 55 miljoen voor de komende 5 tot 10 jaar. Alles in één keer uitvoeren, is eenvoudig niet realistisch. Na akkoord van de gemeenteraad, zal de strategische agenda worden uitgewerkt in deelplannen per gebied. Hierbij betrekt de gemeente bewoners en andere belanghebbenden. Prioriteit wordt gegeven aan het gebied bij het station en de werkplaatsen, het gebied tussen spoor, Veerallee en de Hanzebadlocatie.


© 2019 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services