Studenten met functiebeperking beste af op Hogeschool Windesheim

ZWOLLE – Studenten met een functiebeperking zijn qua begeleiding in de categorie grote hogescholen het beste af op Hogeschool Windesheim. Het expertisecentrum handicap en studie heeft een jaarlijks onderzoek laten uitvoeren door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie. Volgens de toetsing komt Windesheim in vergelijking met vorig jaar op ieder onderdeel boven het landelijke gemiddelde. Met name zijn de studenten te spreken over het begrip en toegankelijkheid van docenten en de wijze waarop ze het onderwijs aanpassen.

“Studeren met een functiebeperking is binnen Windesheim al jaren een belangrijk thema en een groot deel van de medewerkers is hier op de een of andere manier bij betrokken: van docenten en studentendecanen tot huismeesters en van de afdeling ict tot de roosteraars. Deze eerste plaats is een mooie beloning voor al die inzet,” aldus Floor Alles ( Teamleider van Windesheims Studiesuccescentrum).

Bij Windesheim studeren circa 2.700 studenten met een functiebeperking, 13% van het totale aantal studenten. Dyslexie is de meest voorkomende beperking, maar het aantal studenten met een neurologische beperking zoals autisme en ADHD stijgt gestaag. Daarnaast zijn er grote groepen studenten met psychische aandoeningen en verschillende chronische ziektes. Floor Alles: “Uit dit onderzoek en uit gesprekken met studenten halen we jaarlijks een aantal verbeterpunten. Zo hebben we het afgelopen jaar veel tijd en energie gezet op het verbeteren van het intakeproces en het vereenvoudigen van de procedures rondom tentamenvoorzieningen”.Ruimte voor verbetering is er met name op het gebied van voorlichting en speciale begeleiding, zo blijkt uit het landelijke onderzoek. Expertisecentrum handicap + studie en studentenorganisaties LSVb en ISO pleiten voor een actieplan. Floor Alles: ‘Als Windesheim scoren we flink boven het landelijk gemiddelde, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. Bijvoorbeeld op het vlak van voorlichting en informatievoorziening. Hoewel er het afgelopen jaar een veelheid aan nieuwe informatie beschikbaar is gesteld, voldoet dit blijkbaar nog niet volledig aan de informatiebehoefte van onze (aspirant)studenten. Daar gaan we met onze studenten over in gesprek.”


© 2017 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services