Subsidie Zwols theater

16 augustus 2017

Zwolle - Zwolse theaters zijn blij met erkenning en toekenning van het landelijke subsidie Fonds Podiumkunsten. Dit beoordeelt de artistieke positie van Zwolse theaters als zeer goed. Fonds Podiumkunsten kent Zwolse theaters het maximale subsidiebedrag toe voor de programmering van de komende twee jaren, 2018 en 2019

Zij is voornamelijk zeer te spreken over de totale programmering en vindt deze van uitstekende artistieke kwaliteit. Met name de programmering van klassieke muziek, wordt door de commissie geprezen. Actief en ondernemend in de stad. Naast de programmering vindt de commissie dat Zwolse theaters zich actief en ondernemend opstelt in samenwerkingsverbanden met culturele en maatschappelijke instellingen, maar vooral ook met het onderwijs en het bedrijfsleven. “Zij vindt dat Zwolse theaters nog altijd stevig is verankerd in de stad en regio.” Zwolse theaters werkt bovendien intensief samen met theaters uit de regio ( Stichting 4Oost), maar ook met andere theaters in het land (Co-Producers). Het TheaterLAB, een samenwerking met de kunstvakopleidingen (onder andere Deltion College), wordt gezien als een goed voorbeeld van samenwerking tussen kunst en educatie.
“Ik ben blij en trots dat Fonds Podiumkunsten onze artistieke positie als zeer goed betitelt en ons een groot compliment geeft over de heldere artistieke visie. De toekenning van het maximale subsidiebedrag voor de programmering voor de komende twee jaren en de plaatsing van Zwolse theaters in categorie A, is een grote waardering voor ons harde werken. Met deze bijdrage kan Zwolse theaters haar artistieke positie de komende twee jaren nog verder verstevigen en de ambitie om het TheaterLAB verder uit te bouwen als productiehuis voor jong talent waarmaken”, aldus Margreet Wieringa, directeur Zwolse theaters.
Kortom: Zwolse theaters is blij met de A-status die haar wederom is toegekend.


© 2017 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services