Uitbreiding Ontmoetingshuis Moderne Devotie

ZWOLLE – Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie zal deze zomer in samenwerking met Het Vliegend Paard gespreksavonden organiseren rond thema’s uit het boek Navolging van Christus van Thomas a Kempis. De eenvoudige gemeenschapsmaaltijden die de keuken van Het Vliegend Paard had gemaakt voor de gespreksavonden in de Grote Kerk afgelopen februari en de goede samenwerking hebben geresulteerd in een doorstart. Het is de bedoeling dat thema’s uit het boek vertaald worden naar het nu. Op deze manier komen mensen op een andere manier in aanraking met de Moderne Devotie. Op 19 september zal in Het Vliegend Paard de eerste avond zijn met daarnaast lezingen en vieringen in de Grote Kerk.

Lezingen rond Moderne Devotie vinden dan vooral in de Grote Kerk plaats, gekoppeld aan het Academiehuis Grote Kerk Zwolle. Met thema’s zoals overgave, rust, onderscheiden van goed en kwaad hoopt het Ontmoetingshuis ook studenten te trekken. De Moderne Devotie beoogt ook om juist de verschillende leeftijdsgroepen met elkaar in gesprek te brengen, omdat ze veel van elkaar kunnen leren.
In 2018 hoopt het Ontmoetingshuis Moderne Devotie in te kunnen trekken in de Theodorakapel bij de Nieuwe Haven. Ze zijn daar nu nog bezig met nieuwbouw en verbouwingen. Voor informatie: info@ontmoetingshuismodernedevotie.nl / tel. 06-28987955


© 2017 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services