Veiligheidsvisie 2019-2022

26 december 2018

ZWOLLE - Zwolle is een veilige stad. Dat kun je interpreteren uit recente politiecijfers. Ook uit het Buurt-voor-Buurt onderzoek van de gemeente wordt duidelijk dat Zwollenaren zich veilig voelen in hun buurt. Veiligheid is echter geen onbetwistbaar punt.

Zwolle veilig houden vraagt aanhoudend aandacht van de gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en de Veiligheidsregio. In de Veiligheidsvisie 2019-2022 beschrijven burgemeester en wethouders hoe zij de komende jaren met partners werken aan de veiligheid in Zwolle.

Daling cijfers

Uit de cijfers blijkt dat de misdaad in Zwolle de laatste jaren daalt. Die daling is terug te zien bij zaken als zakkenrollerij en autodiefstal, maar ook het aantal woninginbraken is fors afgenomen. De gestarte maatregelen die hier aan hebben bijgedragen worden de komende jaren doorgezet.

Ondermijning

Er zijn ook ontwikkelingen die de veiligheid onder druk zetten. Een voorbeeld hiervan is ondermijning. Hierbij raken de onderwereld en bovenwereld met elkaar verweven. Het gaat dan onder meer om witwaspraktijken, drugshandel en illegale prostitutie. In Zwolle wordt de aanpak hiervan verdiept. Belangrijk onderdeel hierin is weerbaarheid. Wat kunnen we als samenleving doen om er op toe te zien dat ondermijnende criminaliteit in Zwolle geen voet aan de grond krijgt?

Digitale veiligheid

Ook digitale veiligheid wordt steeds belangrijker. De afhankelijkheid van internet neemt toe en daarmee ook de kwetsbaarheid. Criminelen verplaatsen hun activiteiten steeds meer naar het internet. Hackers stelen persoonlijke gegevens en ook fraude via internet komt vaker voor. De vorig jaar vastgestelde Informatiestrategie van de gemeente draagt er aan bij om de weerbaarheid tegen digitale dreigingen te versterken.

Overige aandachtsgebieden

De komende jaren blijft er ook aandacht voor onderwerpen als overlast (drugs, drank, verwarde personen) en richten we ons op jongeren die van het rechte pad af dreigen te raken. Ten slotte is verkeersveiligheid een belangrijk aandachtsgebied de komende jaren, met de kwetsbare verkeersdeelnemers en veiligheid in 30 km-zones.


© 2019 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services