Verkeershinder vanaf 24 april

ZWOLLE - In de nacht van 23 op 24 april wordt het verkeer omgezet van de bestaande N35 naar het nieuwe wegdeel. Beide rijrichtingen gaan dan over 2 km van het nieuwe wegdeel. Dit gebeurt met behulp van verkeersregelaars die enkele verkeersstops begeleiden. De hinder voor het verkeer blijft daarmee beperkt.

Rijkswaterstaat neemt op 24 april een deel van de nieuw aangelegde N35 bij Wijthmen in gebruik. Het verkeer gaat tijdelijk nog met een slingerbeweging om de laatste nog te slopen woning heen. Vanaf 24 april werkt de aannemer aan de reconstructie van de huidige weg tussen Zwolle en Wijthmen. Openstelling van de weg wordt eind juni verwacht.

Zeer beperkte verkeershinder

Reconstructie huidige N35

Het verkeer wordt over een deel van de nieuwe N35 geleid om ruimte te maken voor de reconstructie van de huidige N35. Dit oude stuk weg krijgt nieuw asfalt. De reconstructie geeft voor de direct aanwonenden enige bouwhinder. Behalve het asfalteren wordt ook gewerkt aan de middenberm en aan de geluidschermen ten noorden van de weg.

Laatste sloopwerkzaamheden

De sloop van de laatste woning op het perceel Heinoseweg 8 is uitgesteld omdat dwergvleermuizen – een beschermde diersoort – er hun winterslaap hielden. Op het moment dat de dieren weer actief worden, kan de sloop worden hervat. Naar verwachting is dat uiterlijk half mei. Tegelijk met de sloopwerkzaamheden wordt verder archeologisch onderzoek gedaan naar de voormalige boerderij, die een rijk verleden heeft.

Tijdelijke slinger

Omdat de woning aan de Heinoseweg 8 niet op tijd kon worden gesloopt moet het verkeer tussen 24 april en begin juni met een slinger om het perceel worden geleid. De slinger wordt tussen 18 en 24 april aangebracht. Zolang de slinger in gebruik is, geldt ter plaatse een snelheidsbeperking.

Project N35 Zwolle-Wijthmen

Het verkeer op de N35 Zwolle-Wijthmen is toegenomen en de weg heeft tijdens de spits onvoldoende capaciteit om het verkeer goed te verwerken. Daarom wordt de weg verbreed naar 2x2 rijstroken en kan de maximum snelheid straks omhoog naar 100 km/u. Ter hoogte van Wijthmen komt een nieuw tracé dat bij de Koelmansstraat weer aansluit op de bestaande weg richting Heino. De Kroesenallee wordt via een viaduct met op- en afritten op de nieuwe N35 aangesloten. Aannemer Heijmans voert de werkzaamheden uit, die eind 2018 gereed zijn. Openstelling van de weg wordt eind juni van dit jaar verwacht.


© 2019 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services