Waaraan geeft gemeente Zwolle in 2019 geld uit?

7 november 2018

ZWOLLE - De gemeenteraad vergadert binnenkort de hele dag over de begroting van 2019. Er wordt dan besloten over de gemeentelijke inkomsten en uitgaven van het komende jaar.

Begrotingsbehandeling

Vanaf 09.30 uur starten de fractievoorzitters met hun algemene beschouwingen. Daarbij krijgt iedere fractie 10 minuten tijd voor hun betoog. Na de lunchpauze volgt de reactie van het college van B&W op de algemene beschouwingen. Vervolgens krijgen de fractievoorzitters de gelegenheid om daarop te reageren. Aan het einde van de middag volgt de stemming over alle voorgestelde wijzigingen en aanvullingen op de begroting (moties en amendementen) en neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting zelf.

Eerste reactie op de Begroting

We hebben de fractievoorzitters om een eerste reactie op de Begroting 2019 gevraagd, deze kunt u teruglezen op de site. Ook vindt u daar vanaf vrijdagmiddag 9 november de algemene beschouwingen terug van de fractievoorzitters. In de digitale raadswijzer van volgende week vindt u een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen en aanvullingen op de begroting die de gemeenteraad 9 november vaststelt.

De begrotingsbehandeling op 9 november is live te volgen via www.zwolle.nl/gemeenteraad of vanaf de publieke tribune in de Raadzaal. Op deze site vindt u ook de voorgestelde begroting voor 2019 en andere vergaderstukken.


© 2019 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services