Töt an de kärsdaegen

ZWOLLE - Willem Willemsen heeft weer een collum geschreven in het Zwols.
Hij wenst u veel leesplezier..

Wat now . . . opwärmen van de Aerde ? . . . ’t kan mi-j niet wärm genog wéén. Ie kent die uutdrukkink wel van de wärm weer an-angers . . ”Van mi’j mag ’t zo blieven . . töt an de Kersdaegen” en dan lankzaem naor de winter, as die dan maer op 1 jannewaeri weer is of-elopen. E-j dan now oe zin e-ad? . . . Nog èven . . en ’t drinkwater gonk weer op de bonne en zollen wi-j misskien ien keer in de wèke wel vief minuten maggen douchen.

Dät mut kunnen . . . want dät ef ze van regeringswege en umme economische redenen de leste jören op de ulpbeoevende bejöörden in ”verzörgings”uuzen uutprobeert en döör gao’j dan nog net niet dood an. Misskien dät ’t bettien göt roeken, . . dä-s dan jammer. En wi-j now ook nog blieven berweren dät ie ’t wel lekker vinnen die wärmte ? Ik weet niet of ik dan de ienigste bin die de goedwies kepot ef, maer dit wazzen toch echt niet meer nörmaal. Veur de netuur bin-k elemaole niet zo benauwd . . . die is völle stärker dan de mens-eid en ef ook een völle stärker erstellingsvermogen dan wi’j ons kunnen veurstellen.

De bomen en struken die de dreugte mutten aoverlèven gaon gewoon in een slaopstand . . . gewoon een jöörtien niks groeien. Dät wi’j ier in onze umgèvink van règenwaterrevieren en wèteringen of-ankelijk bint veur de wateruusolding gèf netuurlijk wel een watertekört, maer de verdamping deur die gloepens iete köpperen ploerte an de emel döt döör dan een be-oorlijke skep baovenop. Die lege waterstanden lei’jen uutendelijk töt een berègenings verbod en andere maotregelen. Ik ebbe disse zomer dan ook privé tuinties espot die vol stonnen met parasollegies umme de bluumpies tegen de velle zunne te beskärmen. Umme te beolen va-j ebben ston de stuwe bi’j Vechtetweerd zels dreuge. Aoveriesselse Vechte – stuw Vechterweerd - Dalfsen juli / augustus 2018 En dät economische belangen now skaa ondervinnen is netuurlijk ärstikke vervelend, maer ’t oeven toch nog gien drama te wörren.

De nietsvermoedende agrariër is strakkies weer de gebeten ond . . terwijl de zakkenvullers now al an-t rèkenen bint wöör of zi’j skaarste kunnen creëren en of wöör wat an te verdienen valt. En rèkent ter op . . . wi-‘j mutten ’t strakkies met mekander weer opbrengen. Geziek aover te kleinere patatten, . . de mindere opbrengsten van oogsten of een tekört an weet ik wat niet allemaolle . . . aol toch op met dät domme SBS-6 / Telegraaf geleuter . . . der wörren gewoon an verdiend en dät iet dan inies . . slim zaken doen.

Ie maggen begriepen dät ik ter gien goed woord veur aover ebbe en eigenlijk mi’j der ook niet al te druk aover wille maken . . maer ’t is wel de goden verzuken umme paniek te laoten ontstaon. Èven terugge kommend op ulpbe-oevenden en bejöörden . . . ’t Is toch totaal krankjorem dät wi’j de maotskappi’je zo de gank laoten gaon dät deur de medärne meniere van wärken en zakendoen ulpbe-oevende bewoners van bejöörden-complexen daegen lang ’t uus niet kunnen verlaoten umdät de lift deur een storing niet wärken en ook niet kan wörren repareerd umdät onderdelen NIET veurraodig bint en uut eel Europa mutten wörren opestuurd.

De vaste ulpen of femilie bint met vekansie (dät mutten oe dan ook altied deurgaon) en ie ziet maer dä-j oe redden. Wat now as ter brand zollen uutrbrèken? . . . Kriegt dan de naobestaonden de mededeling . . elaas de lift wärken niet dus wi-j konnen de mensen niet elpen en de ärbo-umstandigeden verbieden ons umme onszels in gevöör te brengen of zwöörder dan 25 kilo te tillen. . . sorry eur . . ik konne der niks an doen.

Wörren der dan närgens meer van te veuren naor calamiteiten en risico’s ekèken? Bint secundaire energieveurzieningen of oplössingen as ontsnappingsroutes inies te kostbaer ewörren ? . . . of gelden die allenig veur tunnels en verkeersaders? Een menselèven is allange minder weerd dan de (berèkende) kosten van een in de file staonde vrachtwaegen. A-k zo of en toe al dät gezeur en gezanik an-eure weet ik niet meer wöör ik ’t zo wärm van ebbe . . . de zunne of de maotskappelijke ontwikkelingen.

In ieder geval zuke ik samen met mien kleinzönne wel verkoeling in open water van de kolken an ’t Zwärtewater en Aoveriesselse Vechte. Blauwalg ? . . . ’t is te duur umme ’t open water te controleren of ter börties te plaatsen . . . dät is iets van vrogger . . . Dus wat kan ’t mi’j dan skèlen . . . ik elpe die slim-dänkers wel een äntien . . . ’t olde mut toch eerstens op! Trouwens . . . blauwalg is gien enketroos en lang niet altied zichtbaer . . . ie mutten ’t butenwater in ieder geval niet (te völle) opdrinken . . dan krie-j ge-eid wel last van de mage en de poeperi’je. De enten in de Noorderkolke kennen ’t beutien al wel en weten wanneer der wat te alen vallen.

Disse zommer ebbe wi’j die watertrappelen eleerd . . . En as strakkies de bu’jjen kommen kump ook ’t endekroos weer as een grune soep deur de grachten drieven. Dan is Zwolle weer echt gruunstad ! Genietend van de zomer en of en toe verlangend naor een bettien règen is ’t veur mi’j wel zeker . . . . dit oeven echt niet töt an de Karsdaegen te duren. Ik bin ook maer een Nederlander en dät is niet ons klimaot.

Maer een Nederlander die NIET wat te klagen ef . . . . is ook niet gezond. Nao de dag dät ’t dan endelijk weer is gaon règenen . . . .
 


© 2018 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services