Zonnepark Hessenpoort

27 november 2018

ZWOLLE - Met het zetten van een handtekening onder de huurovereenkomst komt de verwezenlijking van het zonnepark op industrieterrein Hessenpoort een stap dichterbij. Het zonnepark is op instigatie van de ondernemersvereniging Hessenpoort (OVH) gestart, in samenwerking met een aantal ondernemers die gevestigd zijn op Hessenpoort. Het zonnepark zal bestaan uit ruim 19.000 panelen en levert een grote bijdrage aan het verduurzamen van Hessenpoort.

Wethouder Monique Schuttenbeld en de heer Arap-John Tigchelaar, directeur van Transferro en voorzitter van de Coöperatie Zonneweide Hessenpoort, ondertekenden maandag 26 november 2018 de huurovereenkomst voor de grond. Het gaat om 6,6 hectare grond, gelegen onder hoogspanningsmasten. Deze locatie is minimaal komende 15 jaar beschikbaar voor het zonnepark.

Opbrengst

Het zonnepark op Hessenpoort bestaat straks uit drie velden met in totaal 19.224 zonnepanelen, die jaarlijks ruim 6.000.000 kWh produceren. Dat is vergelijkbaar met het energieverbruik van 1.900 huishoudens.

Coöperatie

De zonneweide wordt eigendom van de Coöperatie Zonneweide Hessenpoort, die speciaal voor dit doel is opgericht. Bedrijven op Hessenpoort participeren als lid van de coöperatie in het zonnepark.

Themapark

De gemeente en de OVH verkennen op dit moment de mogelijkheden om een themapark aan het zonnepark te koppelen. ‘Het doel van het themapark is onder andere het vergroten van de bewustwording rondom duurzaamheid en de energietransitie. In samenwerking met het Windesheim Honours College (Value Creators) wordt gewerkt aan een ondernemingsplan voor het themapark’, aldus Ilse Sijtsema, parkmanager van Hessenpoort. Voor de exploitatie wordt gedacht aan een rol voor verschillende maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld de Wezo.

Economisch voordeel

Wethouder Monique Schuttenbeld is blij met de komst van het zonnepark op Hessenpoort: ‘Zwolle wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat er dan in Zwolle evenveel energie op duurzame wijze wordt opgewekt als dat er wordt gebruikt.'


© 2019 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services