Open monumentendag

Ook in Zwolle zijn monumenten gratis geopend tijdens Open Monumentendag(en)

ZWOLLE – Elk jaar in het gehele (dus inclusief zaterdag) tweede weekend van september openen tijdens Open Monumentendag duizenden monumenten hun deuren voor publiek. Open Monumentendag verbindt mensen met monumenten. Ze laat zien dat de verhalen en schoonheid van monumenten een verrijking voor onze leefomgeving en voor onszelf zijn.

De BankGiro Loterij

Open Monumentendag is met jaarlijks rond de één miljoen bezoekers een van de grootste culturele evenementen in Nederland. Tevens is het hét instrument om de bevolking op grote schaal in contact te brengen met ons monumentale erfgoed. De BankGiro Loterij Open Monumentendag maakt deel uit van een groter geheel, de European Heritage Days. Inmiddels houden zij in vijftig landen vergelijkbare evenementen.

De eerste Open Monumentendag hield Nederland in 1987 in navolging van Frankrijk. Op Open Monumentendag zijn monumenten gratis voor het publiek opengesteld. Zo kunnen de openstellers de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg vergroten. Niet alleen openen de duizenden monumenten gratis hun deuren voor het Nederlandse publiek, er zijn ook ontelbaar veel activiteiten: tentoonstellingen, rondleidingen, fietsroutes, wandelingen, muziekvoorstellingen maar ook veel activiteiten voor jongeren, zoals speurtochten.

Vrijwilligers

Open Monumentendag kent een decentrale opzet: in iedere deelnemende gemeente werkt een groep vrijwilligers actief mee aan het samenstellen en de praktische uitvoering van het Open Monumentendag programma. Het landelijke projectbureau Open Monumentendag ondersteunt de verschillende groepen zo goed mogelijk, coördineert het project, stelt materialen ter beschikking en wisselt kennis- en informatie uit. Elk jaar kiest het projectbureau een landelijk thema waarin de programma’s worden gegoten. Voor 2019 is het thema Plekken van plezier: naar welke monumentale plekken gingen en gaan mensen voor ontspanning en vermaak?