Agenderingsverzoek gemeenteraad

Partijen verzoeken raad om agendapunt te plaatsen

ZWOLLE – De beantwoording van de vragen die PvdA, D66, SP en CDA stelden naar aanleiding van het illegale bruiloftsfeest in een natuurgebied roepen veel vragen op.

SP, PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en D66 verzoeken de gemeenteraad hierover een debat te voeren om duidelijkheid te krijgen en zich uit te spreken over de vraag welke maatregelen er genomen dienen te worden om dit soort situaties in de toekomst te kunnen voorkomen.

Punten die aan de orde zouden moeten komen zijn:

1. Beleid en uitvoering op gebied toezicht en handhaving

2. Beleid en uitvoering op gebied van natuur

3. Samenwerking verschillende instanties en overheden

4. Rol en verantwoordelijkheid college

5. Leerpunten en maatregelen

Zij verzoeken de agendacommissie een debat in te plannen op maandag 2 september als onderdeel van de Besluitvormende agenda.