Besluitvormingsronde gemeenteraad 7 september 2020

De gemeenteraad had weer een volle agenda

ZWOLLE – Op maandagavond 7 september was er weer een besluitvormingsronde bij de gemeenteraad. Dat betekent dat er veel hamerstukken waren, mondelinge vragen, artikel 45 vragen, agenderingsverzoeken, stemverklaringen Er waren moties vreemd aan de dag en ook een hoofdelijke stemming.

Er is gesproken over een lening aan Enexis, over het voortbestaan van de Nooterhof, de intensivering van de aanpak mensenhandel, het effect van corona op mantelzorgers, de toeristische visie, nota gezonde leefstijl, gewijzigde verordening beschermd wonen, grondexploitatie ontwikkelplan De Tippe, bestemmingsplan Voorsterpoort en bestemmingsplan Terborchstraat 13.

Over de woningbouwimpuls, de wijziging Woonplaatsbeginsel Jeugdwet, de update sociaal ondernemen, prestatieafspraken SSH, herontwikkeling sportpark Oosterenk, circulair bouwen, invasieve exoten, kamperlijn omgevingseffect rapportage, ontwerp luchtvaartnota, hanzebadlocatie en project veilige vecht.

Biomassa kwam aan de orde, dementie vriendelijkheid en 40 ingekomen stukken, ter kennisgeving. Verder buigt de raad zich over een universiteit in Zwolle en grote evenementen tijdens corona-tijd. De gedupeerden van de toeslagenfraude kunnen bij de gemeente terecht voor schuldhulp. Zij wil het SWT daarbij inzetten.

Men besloot over de attentiemast in de Aa-landen, over extra subsidiering van duurzaamheidsmaatregelen, en kwijtschelding huur sportaccomodaties. Moties waren er onder andere over goedkoop wonen op de oude dag, door de SP en huurders van kleine wooncorporaties zouden ook een huurdersraad moeten kunnen krijgen.

Op de website www.zwolle.nl zijn de volledige stukken in te zien en is ook de vergadering te streamen.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen vanaf maandagavonden om 19.30 uur via www.zwolle.nl. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.