Budget voor vernieuwende initiatieven

Zwolle ondersteunt initiatieven voor stad, wijk of buurt

ZWOLLE – Veel inwoners zetten zich in voor hun stad, wijk of buurt. Dat kunnen kleine acties zijn zoals het organiseren van een buurtfeest. Het kunnen ook intensieve projecten zijn zoals het opknappen van een speeltuin. Of misschien maatschappelijke initiatieven om de stad klimaatbestendig en energiezuinig te maken.

De gemeente Zwolle stimuleert en ondersteunt initiatieven en roept iedereen op om te komen met nieuwe ideeën.

Wethouder Michiel van Willigen: “De tijd is echt voorbij dat de overheid bepaalt wat er in een stad gebeurt. Die tijd ligt in Zwolle sowieso ver achter ons, want als ik zie hoeveel initiatieven er door bewoners ingebracht, opgepakt en uitgevoerd worden, dan kan ik gerust zeggen dat wij een initiatiefrijk Zwolle zijn. Inwoners hebben invloed op  hun leefomgeving. Zij wonen er en weten als geen ander wat er speelt en wat er nodig is.”

De gemeente is met name op zoek naar inwoners die ideeën hebben om de stad duurzamer, digitaler, milieuvriendelijker en klimaatbestendiger te maken. Van Willigen: “Dit zijn actuele en urgente thema’s waar wij als gemeente ook verantwoordelijk voor zijn. Maar we hebben daar onze inwoners ook bij nodig en we zien steeds vaker dat bewoners hier iets in willen betekenen. Vandaar dat we met name deze initiatieven stimuleren.”

Ondersteuning

De gemeente stimuleert en ondersteunt initiatiefnemers eventueel met kennis,  menskracht, materiaal of geld.

Meer informatie

Op de website Initiatiefrijk Zwolle staat meer informatie over het indienen en realiseren kleine en grote initiatieven, en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Drie voorbeelden van initiatieven geven een idee van wat er mogelijk is.

Op www.zwolle./nl/doemee staan meer voorbeelden van buurtinitiatieven.