Drukke gemeenteraadsvergadering

33 onderwerpen in de Gemeenteraad

ZWOLLE – De gemeenteraad vergaderde maandagavond 14 oktober over 33 onderwerpen. Deze besluitvormingsronde kende een aantal onderwerpen waarover men eerder debat voerde, zoals de ontwikkelagenda Voorsterpoort en de ontwikkelstrategie wonen.

Rechtstreeks geagendeerd waren: De subsidieverordening Jeugdhulp en de walstroomvoorziening Prinses Margriethaven. Debat over de wet verplichte GGZ stelde men uit.

Er waren 12 punten ter kennisname en 4 artikel 45 vragen. Dit zijn vragen die vooraf schriftelijk worden beantwoordt aan de raad.

Duurzame stadsdistributie

Groen Links zag graag een onderzoek naar de mogelijkheden voor duurzame stadsdistributie op Voorsterpoort. Op parkeerplaatsen daar zou mogelijk ruimte zijn o m overslag te plegen van vrachtwagens naar meer milieuvriendelijk vervoer. Wethouder Dogger zegde dit ruimschoots toe, en meer nog: voor heel Zwolle.

Tankgracht WOII

Het CDA en Swollwacht zien graag dat een uit de WOII overgebleven tankgracht als monument wordt ingericht. Deze bevindt zich in Stadshagen, in de Mastenbroekerpolder. Deze Tankgrachten werden in paniek door de Duitsers gegraven toen zij dachten verslagen te zullen worden door de gealieerden. Volgens wethouder Schuttenbeld is de hele gracht behouden niet mogelijk, omdat het te veel verandering zou vergen in het gehele gebied Mastenbroek. Zij wees er op dat er in heel Zwolle zeer veel oorlogsverleden te vinden is. Een voorbeeld hiervan zijn de Kazematten rond de vecht. Zij meende dat een klein stukje van de tankgracht, in de buurt van de Oude Wetering, zou gered kunnen worden.

CETA

De raad stemde tegen een motie om in Den Haag te lobbyen tegen het aannemen van het vrijhandelsverdrag CETA, dat er voor zorgt dat bedrijven overheden kunnen aanklagen wanneer zij maatregelen moeten nemen die weliswaar beschermend zijn voor burgers, maar mogelijk de winst van het bedrijf aantasten. zij kunnen dan claims indienen naar de overheid en dat is onwenselijk. De raad stemde tegen dit voorstel, omdat zij van mening is dat er voldoende lobby in Den Haag zelf aanwezig is.

De gemeenteraadsvergadering en de stukken zijn te vinden op www.zwolle.nl, via ibabs. De vergadering is openbaar en vindt plaats op maandagavonden om 19.30 uur in het gemeentehuis aan het Grote Kerkplein.