Duidelijkheid over kleine gasvelden

Sybren Stelpstra

ZWOLLE – ‘Met dat de gaskraan in Groningen dicht gaat, treedt het waterbedeffect op dat in andere velden, de kleinere, meer gas gewonnen gaat worden’, dit zegt het Statenlid Sybren Stelpstra van de ChristenUnie Overijssel. Hij sluit daarbij aan bij de berichten die o.a. regionale omroepen in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel hierover verspreiden. “De verwachtingen zijn uitgekomen”

Minder aandacht

Omdat de kleinere gasvelden tot nu toe minder in de aandacht stonden, dan Groningen richten gaswinningsbedrijven zich daar nu op. Zoals het lijkt zijn ze die velden versneld aan het uitputten, zelfs door nieuwe boringen. Stelpstra realiseert zich heel goed dat allerlei vergunningen dit mogelijk maken. Het heeft volgens hem dan ook weinig nut daar allerlei procedures tegen op te starten. “Dan loop je achter de feiten aan”. Wel wil hij een aantal waarborgen, waaronder een betere communicatie.

“Ook in dit geval is het vreemd dat we de signalen weer via de pers moeten horen. Dat werkt geruchtvorming in de hand, levert onrust op en is door het ontbreken van feiten weinig transparant, want waar vindt dit nu plaats en in welke mate”?

Volgens Stelpstra is het de taak van de gaswinners goed te communiceren met de inwoners in de omgeving. “Ze zitten nog steeds in hun technisch denkframe en hebben weinig oog voor dat het om maatschappelijke vraagstukken gaat”. Hij pleit voor het versneld afronden van een schadeprotocol voor kleine gasvelden, een goed monitoringssysteem voor bodembeweging en daling. Verder wil hij garanties voor het versneld opruimen van de te sluiten velden. Dat opruimen betekent volgens hem dat putten goed afgesloten worden en de grond schoon wordt achtergelaten.

Ministerie

Het ministerie moet volgens hem vaart maken. “De gaswinners zijn ons te snel af, ze hebben een beter tempo dan het ministerie. Die komen met achteraf maatregelingen. De voorkant moet beter afgedekt worden. Ik pleit al sinds 2016 voor een schadeprotocol en dat is er nu voor Groningen, maar nog steeds niet voor de kleine velden. Het kan toch niet waar zijn dat de inwoners daar niets voorstellen. We pleiten voor een algemene maatregel, met gelijke rechten”.

Met het zomerreces van Provinciale Staten valt er nu weinig actie te verwachten. Niettemin kunnen, volgens het ChristenUnie Statenlid, Gedeputeerde Staten van Overijssel, samen met Friesland, Groningen en Drenthe een vuist maken tegenover de minister.

“Het gaat om een kwart van Nederland, weliswaar ver van den Haag verwijderd, maar we willen niet met nieuwe lasten en risico’s worden opgezadeld. “Laat ze maar op de stoep gaan staan bij het ministerie. Dat kunnen ze toch niet negeren”?

https://www.rtvoost.nl/nieuws/315493/Waarom-wordt-de-gaswinning-in-Noordwest-Overijssel-opgevoerd