Gemeenteraad debatteerde over Ontwikkelkader Spoorzone en visie Milligerplas

Vanwege corona waren er niet meer dan twee woordvoerders per partij aanwezig

ZWOLLE – Maandagavond 21 september was de gemeenteraad bijeen om te debatteren over het Ontwikkelkader van de Spoorzone en de nieuwe Visie op de Milligerplas.

Vanwege corona waren er niet meer dan twee woordvoerders per partij aanwezig. Er waren vier insprekers op het onderwerp: De NS over de voorspoedige samenwerking met de gemeente, de Fietsersbond met enige positieve feedback en wat inwoners van het spoorgebied Kattegat, een culturele broedplaats.

Ontwikkelkader Spoorzone

De PvdA trapte het debat af en zet vraagtekens bij het tijdspad van het kader en hoe men het moet realiseren. Zij vindt de plannen te weinig concreet. Groenlinks wil graag meer co-creaties zien en vraag zich af of het kattegat niet voortgang kan vinden op een andere locatie. Ook willen zij groen op hoge gebouwen bijvoorbeeld een verticaal bos.

Swollwacht ziet een moderne mix van voorzieningen komen in de Spoorzone en is daar blij mee. Ze is blij dat Assendorp apart betrokken wordt. Zij vinden hoogbouw eventueel mogelijk, ligt aan de plek. De ChristenUnie keek zoals zo vaak naar de geschiedenis van de plek en memoreerde dat het zo’n 30 jaar geleden een landelijk gebied was waardoorheen studenten naar de opleiding liepen. Zij ziet graag een universiteit naar Zwolle komen en de Spoorzone zou daarvoor een goed en bereikbaar gebied kunnen zijn.

Engelenpad

Het Engelenpad wordt de drager onder de invulling van de wijken in Zwolle, maar het landgoed Schellerberg, waardoorheen het pad zal lopen, heeft bezwaar aangetekend. Daarover zal de gemeente in gesprek gaan.

D66 vindt het belangrijk dat de Spoorzone bovenwijks en regionaal is, en zelfs landelijk belangrijk kan zijn. Het is een plek waar veel groen en water moet komen voor een goed verblijfsklimaat. Alle belanghebbenden moeten worden betrokken. Het CDA kijkt naar het hoge ambitieniveau van de nota. Het wordt een aantrekkelijk gebied met kwalitatief goede woningen en het Engelenpad als verbindende factor. Wel vraagt zij zich af hoe het natuurgebied bij de IJssel wordt geborgd.

De VVD was vooral bezorgd over de verkeersstromen rond het vernieuwde gebied, zou de IJsselallee en de nieuwe Veerallee niet overbelast raken? En moeten mensen niet te ver lopen met de boodschappen als zij parkeren bij een hub? En zijn dit soort woningen wel te verkopen? De andere partijen zien hier geen probleem.

De wethouder zegde in dit debat toe dat er meer gekeken gaat worden naar energieopwekking door elektrische auto’s. Dit was een vraag van de VVD.

Visie Milligerplas

Omdat Stadshagen groeit en men meer gebruik wil maken van de Milligerplas is er een visie ontwikkeld op hoe dit gebied er uit zou moeten komen te zien.

In samenspraak met inwoners en verenigingen en dergelijke, is besloten om het gebruik te laten zoals het is, maar wel met een aantal updates. Zo zou de boulevard groener moeten worden, moeten er meer ideëen van jongeren een plek krijgen, watersportverenigingen een thuishonk en ook openbare toiletten en rustvoorzieningen. Dit naast meer aandacht voor natuurontwikkeling aan de groene zijde van de plas. De wethouder is dit alles van plan te doen.

Openbaar

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen met de Livestream op www.zwolle.nl. Ze vinden plaats op de maandagavonden vanaf 19.30 uur. De stukken zijn op dezelfde website in te zien via ibabs. Insprekers kunnen zich melden via raadsgriffie@zwolle.nl.

Vanwege corona is er geen publiek aanwezig bij de vergaderingen.