Gemeenteraad debatteert over de Hervormingsagenda van het Sociaal Domein

Het Sociaal Domein betreft alle soorten van zorg die denkbaar zijn

ZWOLLE – Op maandagavond 22 juni gingen de woordvoerders van de Zwolse politieke partijen in debat over de Hervormingsagenda van het Sociaal Domein.

Het Sociaal Domein betreft alle soorten van zorg die denkbaar zijn.

Binnen deze hervorming staat centraal: het versterken van de eigen context van de inwoner, waar nodig aangevuld met (lichte) ondersteuning. De gemeente wil een beweging van zware vormen van ondersteuning naar lichtere vormen van ondersteuning aan de hand van de volgende
uitgangspunten:
• Van apart —> naar gewoon
• Van deelprobleem —> naar totaaloplossing
• Van zorgen voor —> naar zorgen dat
• Van individuele zorg —> naar samenbrengen van vragen

Aandachtspunten

Alle partijen zijn prettig verrast door het plan, maar hebben ook wat aandachtspunten. De ChristenUnie trapt af met een gloedvol betoog over de rol die vertrouwen moet spelen. Zij vragen zich af hoe het met zorgmijders moet en wat de rol van welzijnsorganisatie Travers moet zijn. De CU wil de cliënttevredenheid in de gaten houden en de menselijke maat. Zij zien een samenwerking voor zich van alle zorgaanbieders om te komen tot een goede laagdrempelige aanpak voor opvoedkundige problemen.

De PvdA merkt op dat de ambitie van collectivisering uit het rapport is verdwenen sinds de vorige keer. Tevens wil zij dat het overleg met andere gemeenten gemonitod wordt.

Swollwacht wil de juiste zorg op de juiste plek en ziet in de stad problemen met de acceptatie van GGZ cliënten die in de wijk komen wonen. Andere partijen zien juist dat dit geen problemen geeft.

De VVD spreekt van Lef en een sterk Zwols model. Zij trekt de les uit het verleden dat er behendigheid nodig is van de gemeente, ook om om te gaan met de vele hulpvragers die hetcorona-probleem met zich mee zal brengen. Een hulpvraag van deze mensen zal anders zijn dan de reguliere hulpvraag, omdat deze mensen nog ‘arbeidsfit’ zijn.

Ook Groen Links kijkt met name naar de corona-effecten. De SP bespreekt een aantal schrijnende gevallen, bijvoorbeeld over voedselhulp en de alleenstaande moeder die de inkomensafhankelijke bijdrage niet meer krijgt. Zij krijgt hiervoor de handen niet op elkaar.

De wethouders

Vier wethouders geven de raad antwoord over deze onderwerpen. Klaas Sloots: We gebruiken niet de kaasschaaf om te bezuinigen, maar slimme methodes om geld te besparen en dat werkt goed. Tijdens corona kwamen er veel initiatieven waarbij de gemeente maar een klein beetje heeft moeten faciliteren. Werkdruk bij (mbo- en hobo-) zorgverleners is pittig. Aan het eind van het jaar komt een evaluatie. De collectivisering is niet uit het rapport verdwenen, maar is anders genoemd. Voor de omvorming van beschermd wonen naar beschermd thuis, zijn woningen nodig. Dit is nog wel een aandachtspunt.

Michiel van Willigen: Wij zien nu al dat zorgbehoevenden meer meedoen in het normale leven. Jeugd- en gezinswerkers helpen op scholen en thuis. Er zijn ook films uitgekomen die inzicht geven in deze materie. Het Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) is goed ingezet. Zwolle heeft als grootste gemeente in de regio een voorlopersfunctie, maar het overleg met de gemeenten is goed.

Wethouder De Heer: Tijdens corona is participatie meer dan belangrijk. Bijscholing en omscholing zou mogelijk moeten zijn op basis van de vraag. In samenwerking met de Economic Board zou dit bewaarheid kunnen worden.

Wethouder Dogger: Op het gebied van e-health zijn er nog stappen te maken. De ouderenagenda in zijn portefeuille is ook onderdeel van deze Hervormingsagenda. Dezelfde goede zorg moet kunnen worden geboden. Maatwerk en investeringen zijn nodig.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar, en te volgen via www.zwolle.nl via ibabs. Hier zijn ook de stukken in te zien. Inspreken kan digitaal aan raadsgriffie@zwolle.nl. Ze worden gehouden op maandagavonden vanaf 19.30 uur.