Gemeenteraad in debat over Maatschappelijk verantwoord inkopen en opdrachtgeven

De gemeenteraad debatteerde over maatschappelijk verantwoord inkopen en opdrachtgeven

ZWOLLE – Maandagavond 5 oktober was de gemeenteraad weer in debat. Het onderwerp was Maatschappelijk verantwoord inkopen en opdrachtgeven.

Momenteel heeft de gemeente zo’n 140 miljoen te besteden aan inkoop en opdrachtgeving. Daarbij moet men denken aan bouwen, facilitair, infra, schoonmaak, catering etc. De gemeente heeft hier al een slag in geslagen, maar er moet nog veel gebeuren voordat de gemeente geheel energieneutraal en circulair is in 2023. Dit is een verplichting in de Nederlandse wetten.

Voorbeelden

Als voorbeelden voor goed gedrag zijn genoemd de gebouwde fietsenkelder bij het station, de renovatie van het stadhuis, de aanbesteding van laadpalen, het ophogen van een dijklichaam, toepassingen op SROI, Social Return on Investments (methode om sociale winst te halen uit de bestedingen, red.), gunning aan regionale bedrijven, en circulariteit. Kijk voor meer in de stukken op zwolle.nl via ibabs.

Alle partijen, behalve de VVD, vonden het ambitieniveau van het actieplan te laag. De wethouder zei daarop de gemeente de lat hoog legt. Zowel technisch als prijstechnisch moet het plan haalbaar zijn. Soms lukt het om de ambities omhoog te schroeven, soms niet. Maatwerk is belangrijk.

Onderscheiden in het debat worden de klimaatwaarden en de sociale waarden. Deze moeten in de toekomst van Zwolle beiden bediend worden.

De meerderheid van de raad vind dit belangrijker dan de eventuele kosten die hieraan verbonden zijn, en ze kijken positief naar maatregelen die Zwolle socialer en duurzamer maken.

Launching customership

Met launching customership wil vooral de ChristenUnie innovatie bevorderen. Door aan te besteden aan sociale en duurzame bedrijven is volgens Groen Links gewaarborgd dat andere bedrijven zich ook hierop gaan richten. Groen Links wil ook de boeren rondom Zwolle bewegen om biologisch te gaan. Het CDA daarentegen vindt dat deze boeren al genoeg andere dingen doen voor het milieu. Bijvoorbeeld het plaatsen van windmolens en zonnepanelen. Discussie ontstond tussen de partijen of duurzaamheid danwel regionaliteit belangrijker zijn in de aanbesteding wanneer de gemeente keuzes moet maken.

Openbaar

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en vanwege corona alleen te volgen met de Livestream op www.zwolle.nl op maandagavonden vanaf 19.30 uur en later terug te kijken. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. De stukken zijn ook in te zien op de website van de gemeente.