Gemeenteraad in debat over Omgevingsvisie 2030

De omgevingsvisie is de vervanging van onder andere de wet ruimtelijke ordening

ZWOLLE – Het document ‘Mijn Zwolle van Morgen 2030’ lag op maandagavond 14 september voor in de Raadzaal voor debat door de Gemeenteraad.

Deze Omgevingsvisie is de vervanging van de wet ruimtelijke ordening en meer wetten die verband houden met de publieke leefomgeving. Een lappendeken aan wetten en regeltjes voegt men samen in één document. Dit is weliswaar een groot document, maar mensen hoeven nog maar naar één plek wanneer zij iets willen regelen.

De wet moet ingaan per januari 2021, en is verplicht vanuit de rijksoverheid. Er is nu een inspraakprocedure gaande en in december 2020 verwacht men dat de ingediende zienswijzen verwerkt zijn en men het definitieve document kan publiceren.

Participatieproces

Tijdens het debat waren er vooral zorgen over het participatieproces en de relatie groei en groen. De kwaliteit van de stad Zwolle op dit moment vinden alle partijen zeer belangrijk. Wanneer Zwolle gaat groeien, moet deze kwaliteit geborgd blijven. Daarvoor willen alle partijen zich inzetten. Men vond dat in het document te weinig deze kwaliteit benoemd wordt, en ziet dit graag anders.

Swollwacht en ChristenUnie

Swollwacht memoreerde dat hoogbouw van meer dan 70 meter wel bijzonder hoog is, iets om aan te wennen, maar niet per definitie verworpen dient te worden. De ChristenUnie vind dat Zwolle voor de Zwollenaren moet blijven, en niet voor de Randstedelingen. Tegelijkertijd kunnen ze geen hek om Zwolle zetten. Groei lijkt hoe dan ook niet tegen te houden. Fijn zou het zijn als omliggende gemeenten iets van het woningtekort kunnen opvangen, maar gevreesd wordt dat in deze gemeenten ook de oorspronkelijke bewoners worden weggejaagd.

Groen Links en VVD

Groenlinks brak een lans voor natuur-positief bouwen, waarbij natuur wordt toegevoegd aan het stadslandschap, zodat er een inhaalslag komt voor de achteruitgelopen biodiversiteit. De VVD maakte zich vooral druk om de ontsluiting van de stad met voldoende wegen. Op sommige plekken zou het STOP- principe (Stappen, Trappen, OV, en Personenauto) het POTS-principe moeten worden.

CDA en D66

Het CDA maakte zich vooral sterk voor de participatie, als echte middenpartij, en D66 wilde graag de bomen in het plan hebben. Bomen zijn gezond en goed en moeten beschermd worden. Ook kwam D66 met een plan om de bedrijventerreinen meer verblijfsvriendelijk te maken. Volgens Wethouder De Heer is dat niet bij alle bedrijventerreinen mogelijk en gebeurd dat nu al bij de Spoorzone onder andere.

SP

De SP kwam met een kwinkslag door te zeggen dat de ChristenUnie het nieuwe Jeruzalem ziet in het Zwolle van 2030. Zij vraagt zich af wat de grens is van de stad. Tot hoever kan Zwolle groeien? Zij wil harde kaders neerleggen waar de stad aan moet voldoen in de toekomst. De omgevingsvisie is niet gedetailleerd genoeg.

PvdA

Volgens de PvdA maakt de ontwerpvisie geen scherpe keuzes. Op gebied van economie, milieu en de stadsuitleg (de nieuwe zwolse woonwijk in het buitengebied) wordt er onvoldoende gezegd. De visie gaat ook niet in op de gevolgen voor de regio.

De vergadering was na twaalven afgelopen. Gemeenteraadvergaderingen zijn openbaar en live en naderhand te volgen via www.zwolle.nl. de stukken zijn in te zien via Ibabs. Insprekers kunnen zich melden via raadsgriffie@zwolle.nl.

Bezoekers kunnen momenteel vanwege corona de vergadering alleen meebeleven via de livestream.

De vergaderingen vinden plaats op de maandagavonden om 19.30 uur.