Gemeenteraad in debat over Omgevingsvisie

De gemeenteraad debatteert over de ontwerp omgevingsvisie

ZWOLLE – Bekijk de agenda van maandag 14 september. In deze tussenstap debatteert de gemeenteraad over de eerste bevindingen van de ontwerp Omgevingsvisie Mijn Zwolle van morgen 2030 voordat het college van B&W verder gaat met de stadsgesprekken.

Toelichting op de agenda

De gemeenteraad debatteert over de ontwerp omgevingsvisie. Daarbij nemen de raadsleden kennis van de inspraakreacties en 108 zienswijzen die Zwollenaren hebben ingediend. Aansluitend aan deze debatronde volgt een periode van participatie met Zwollenaren, bedrijven, instellingen, verenigingen etc. Het participatieproces en de inbreng van de raad tijdens deze debatronde moet leiden tot een kwaliteitsslag in aanloop naar de vaststelling van de definitieve Omgevingsvisie eind 2020. De afdoening van de ingediende zienswijzen is aan de orde tijdens de vaststelling van de (definitieve) Omgevingsvisie eind 2020.

Agenda Raadsplein 14 september 2020

Raadzaal

Vanwege de corona-maatregelen zijn twee raadsleden per fractie aanwezig bij deze vergadering. Live meekijken kan alleen via internet.

Debatronde

19.35 uur Ontwerp Omgevingsvisie Mijn Zwolle van Morgen 2030

21.30 uur Einde

Bekijk voor meer informatie uitgebreide agenda en stukken.

Invloed uitoefenen

Wie iets kwijt wil aan de gemeenteraad over Omgevingsvisie kan zijn of haar inspraakreactie per e-mail aan de gemeenteraad sturen. Wie niet kan mailen kan telefonisch contact opnemen met de raadsgriffie, tel. (038) 498 2181. Voor de vergadering van maandag 14 september moet de aanmelding/inspraakreactie uiterlijk vrijdag 9 september 12.00 uur verstuurd zijn.

Bekijk de live uitzending.

Wie een vraag heeft voor of over de gemeenteraad kan de raad en griffie bereiken via telefoon en e-mail. Alle contactgegevens zijn te vinden op www.zwolle.nl/gemeenteraad.