Gemeenteraad over Bestemmingsplan Berkum en Woonmaatregelen

De gemeenteraad was bijeen voor informatie en debat

ZWOLLE – Dinsdagavond om 19.30 uur was er weer een info-, en debatronde in de Gemeenteraad. Er waren insprekers die het plan om het bestemmingsplan in Berkum aan te passen probeerden te verijdelen.

Ook werd er gesproken over het Zwols Pakket van (woon)maatregelen om ervoor te zorgen dat er voldoende woningen beschikbaar zijn in de toekomst voor lagere- en middeninkomens.

Inspraakronde Berkum

De insprekers waren Mevrouw Walging namens de inwoners van Berkum, Dhr Vullers namens wijkvereniging Berkum, Mw. Borger namens de winkeliersvereniging en Dhr. Bos namens de aspirant-bewoners van de beoogde locatie, Campherbeeklaan 53-55.

Met name het parkeerprobleem kwam aan bod. De insprekers vonden dat de metingen in het parkeeronderzoek op het verkeerde (niet het drukste) moment zijn verricht. Zij plaatsten 7 auto’s en dat zorgde er al voor dat de omgeving vastliep. Er komen 27 appartementen en dat zou te veel druk leggen op het parkeerterrein bij de COOP. Dhr. Bos vermeldde daarbij dat hij niet perse een auto nodig heeft wanneer hij zo dicht bij de winkels woont. De wethouder vertelde dat de onderzoeken naar de verkeersdrukte wel goed verlopen zijn, omdat het drukste punt van de bewoners is gemeten, niet het drukste punt van de winkels. Er zou ook nog de mogelijkheid zijn voor een parkeerszone (blauwe zone) met parkeerschijf.

Oook vonden sommige insprekers de gebouwen te hoog, ze zouden de zichtlijnen verstoppen. Een verdieping eraf halen zou echter slecht zijn voor het verdienmodel. De insprekers roepen op om het bestemmingsplan te laten zoals het is.

Zwols Pakket van Maatregelen

Het Zwols Pakket van (woon)maatregelen is een complex instrument. Het Concilium, waarin de verschillende organisaties die meewerken aan de bouwplannen in Zwolle vertegenwoordigd zijn, stuurt op de best mogelijke wijzen om woningen voor iedereen beschikbaar te laten zijn. Er ligt een pakket 1.0 en er wordt een pakket 2.0 verwacht. Er moet veel worden gedaan en het Concilium heeft het erg druk. Daardoor is het nog niet gelukt om het anti-speculatiebeding uit te voeren. De zelfbewoningsplicht is wel in het pakket 1.0 terechtgekomen.

De VVD ziet in het anti-speculatiebeding een risico voor bijvoorbeeld gezinnen die een tweeling krijgen, ruimer willen wonen en hun huis met winst verkopen. Dat zouden zij dan moeten inleveren. Ook opa’s en oma’s die hun kinderen een huis cadeau zouden willen doen komen in de problemen. Er wordt gezocht naar oplossingen, zegt de wethouder. Het CDA ziet graag een starterslening verschijnen, maar dit heeft ook kwalijke bijwerkingen volgens de VVD.

Momenteel werkt men in deze cases met een Gentleman’s Agreement, waarbij de deelnemers aan het Concilium een vrijwillige afspraak hebben om te zorgen dat de woningen niet aan malafide investeerders toevallen. Dit loopt heel goed. Onderzocht wordt hoe dit soort dingen juridisch kunnen worden vastgelegd.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen via de Livestream op www.zwolle.nl. De stukken zijn hier ook in te zien. Vanwege corona is de vergadering niet bij te wonen door publiek. Inspreken kan door een mail te sturen naar raadsgriffie@zwolle.nl.