Gemeenteraad over klimaatadaptatie

Info en debat ronde gemeenteraad 6 september

ZWOLLE – Maandagavond 9 september was er een informatieronde voor de raad in de Takzaal over de ontwikkelingen bij het beschermd wonen en het jaarverslag informatiebeveiliging.

In de Raadzaal debatteerde men over de Klimaatadaptatie Strategie en de aanpak van mensenhandel.

Strategie

Alle partijen waren het er over eens: Er ligt een mooi rapport over de Klimaatadaptatie Strategie. In de toekomst zal er vanwege de klimaatverandering extremer weer zijn. Meer felle regenbuien en meer droogte. Dat vraagt om aanpassingen in de stad. Zwolle is met dit rapport voorloper in Nederland, de regio en Europa. De gemeente wil in samenwerking met vele partijen (waterschap, coöperaties, onderwijs, Climate Campus etc. ) Zwolle tot een blauw-groene spons maken die het teveel aan water opslaat ten behoeve van droogteperiodes. Ook wil de gemeente hittestress door verstening tegengaan.

Woordvoerders

Groen Links zag er bijna geciteerd worden uit hun verkiezingsprogramma en waren daarmee zeer verguld. Swollwacht zag graag een aanspreekpunt per wijk waar mensen hun vragen over milieu en wonen kunnen parkeren. Dit in plaats van een stedelijk aantal verschillende loketten waarvan men niet weet welke men moet hebben. D66 citeerde uit het beroemde gedicht van Marsman: “De stem van het water wordt gevreesd”. Zij vind dat de klimaatstrategie zeker ook kansen biedt. Zij noemen daarbij de vele projecten tot nu toe, en zetten de nadruk op burgerbetrokkenheid. Er ontwikkelt zich een gesprek met de VVD over het al dan niet verplichten van maatregelen. Een groot aantal partijen wil zich niet over geven aan regelstress in plaats van klimaatstress. Toch worden er in het rapport enige verplichtingen voor burgers genoemd, terwijl iedereen vóór het rapport wil stemmen.

De stemming over dit rapport zal plaatsvinden op 23 september aanstaande.

Over mensenhandel

Bij het debat over mensenhandel richtte het gesprek zich voornamelijk over het vraagstuk of daders en slachtoffers wel evenveel aandacht krijgen. Mensenhandel is breder dan alleen seksuele slavernij, het gaat ook over zaken als arbeidsdwang en financiële uitbuiting. Het betreft veelal mensen van buiten Europa die dit overkomt. Partijen zijn het er over eens dat dit een gruwelijke situatie is. De ChristenUnie noemt een paar gevallen uit de praktijk waaruit blijkt hoe schrijnend dit is. Er zijn alleen al in Nederland 6.250 meldingen van mensenhandel, dat is een half stadion van PEC-Zwolle. Wereldwijd ligt het getal op 17.500. En dat zijn alleen al de meldingen.

Het voorliggende rapport over mensenhandel wil er voor zorgen dat mensenhandel intensiever wordt bekeken en opgelost. De wethouder: ‘Er moeten afspraken worden gemaakt met het Openbaar Ministerie. Het is een goed plan om te starten met een kwartiermaker en zorgcoördinator, zodat met name de slachtoffers meer hulp krijgen dan tot nu toe.’ Partijen vragen specifiek ook om meer preventie richting scholen. Aan het eind van het debat deed de wethouder de volgende toezeggingen: Over een half jaar een bijpraatsessie, over een jaar een evaluatie. Ten tweede: Meer aandacht voor preventie richting het onderwijs. Ten derde: Het informeren van de raad over de vereisten van vergunningen voor sekswerkers.