Gemeenteraad over Omgevingsvisie 2030

Op 24 augustus was de gemeenteraad weer bijeen.

ZWOLLE – Voor het eerst na het zomerreces was de gemeenteraad weer bij elkaar in vergadering. Ditmaal met twee woordvoerders per partij vanwege corona.

Het onderwerp dat op 24 augustus op de agenda stond was een informatieronde over de ontwerp-omgevingsvisie voor 2030. Dit is een document waarin men optekent hoe Zwolle er in 2030 uit zou moeten zien.

Insprekers

Er waren drie insprekers die allen klaagden over het feit dat het document in de vakantie ter inzage is gelegd voor de inwoners van Zwolle voor inspraak. Daardoor konden veel mensen het niet inzien, en zijn er nu maar drie insprekers. Zij vonden dat het in het stuk teveel om groei draait, en te weinig om behoud van kwaliteit.

SP

De SP vroeg of het nu nog wel mogelijk is voor burgers om invloed te hebben op de omgevingsvisie. Volgens wethouder Ed Anker gaat het ontwerp nog een traject van zo’n anderhalf jaar in voordat het definitief wordt. in die periode kunnen mensen het nog bekritiseren. Er wordt ook gewerkt aan een publieksvriendelijke versie en een filmpje. Tevens ligt het stuk nog tot het einde van deze maand ter inzage.

Groen links

Groen Links vroeg zich af hoe de balans wordt gehouden tussen natuur en stedelijke gebieden, en de biodiversiteit. De wethouder antwoordde dat groei geen blinde ambitie is, en dat hij in gesprek is met het rijk voor een bijdrage. Kwaliteit van de leefomgeving blijft bij hem bovenaan staan.

CDA

Het CDA wilde weten waar de gemeente nu staat met dit document. Is het een ambitie? Een wens? Het zijn wel 112 pagina’s, soms abstract, soms concreet. Ambtenaar Rengers antwoordde hierop dat het in het kader van de wet Ruimtelijke Ordening is gemaakt, en dat men er een visie op kan indienen.

VVD

De VVD gooide het vooral op de mobiliteit en vroeg of er rekening was gehouden met elektrische auto’s. De wethouder meldde dat Engie hier mee bezig is, en dat er nog een onderzoeksplicht op zit.

D66

D66 vroeg waarom het document trends bevat, en niet veeleer scenario’s. Volgens de wethouder moet men de komende jaren nog kijken naar de suburbane en stedelijke gebieden om te kijken wat nodig is. De markt zal steeds aan verandering onderhevig zijn. Wat de impact is van de coronacrisis is niet duidelijk. Vooralsnog lijkt de vraag naar woningen gelijk gebleven.

Swollwacht

Swollwacht wilde van alles weten over de ingeplande hoogbouw. De 70 meter die is aangehouden, houdt rekening met de hoogte van de Peperbus en het feit dat gebouwen van boven de 70 meter al direct 90 meter worden, vanwege de bouwvoorwaarden. De appartementen bij het voormalig Weezenlanden ziekenhuis zijn 40 meter hoog. De ChristenUnie stelde hier ook vragen over, en de PvdA ook, namelijk of het kiezen voor hoogbouw wel voldoende onderbouwd is. Dat is zo volgens de wethouder. Het is niet de bedoeling dat Zwolle nu volgebouwd wordt met 70 m hoge flats, ook de plinten van die flats moeten levendig zijn, bijvoorbeeld met winkels of terrassen.

Openbaar

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar, en nu vanwege de corona-crisis alleen door publiek bij te wonen via de livestream op www.zwolle.nl. Dat is iedere maandag om 19.30 uur.

Insprekers kunnen zich melden bij de raadsgriffie.