Gemeenteraad over onder andere de IJsselhallen-locatie

In het gebied van de huidige IJsselhallen komen 530 woningen

ZWOLLE – De gemeenteraad was maandagavond 31 augustus met elkaar in debat. Het ging over de gebiedsontwikkelng van de locatie IJsselhallen, de verkenning van een toekomstige indoor-event locatie en het ontwikkelplan van Breezicht-Noord.

In het gebied van de huidige IJsselhallen komen 530 woningen. De plannen hiervoor bestaan al heel lang en men wil deze versneld uitvoeren, omdat Zwolle enorm aan het groeien is. Men wil vooral bouwen voor de eigen Zwollenaren.

Het contract voor de IJsselhallen verloopt in 2024 en daarom moet nu worden voorbereid hoe dat terrein eruit komt te zien. Op 31 augustus lag een document voor de raad dat de voorbereidingen van deze complexe taak bevat. De vraag aan de raad was om hiermee in te stemmen.

Veel van de woordvoerders van de partijen in Zwolle memoreerden het historische karakter van de buurt waarin de hallen liggen. Er zijn veel verschillende bedrijven geweest op die plek, zoals bijvoorbeeld de veemarkt. Het is samen met de Kamperpoort een echte arbeiderswijk waar de mensen gehecht zijn aan hun woonomgeving.

Gekeken wordt of hier iets mee gedaan kan worden, bijvoorbeeld het kenmerkende element van de IJsselhallen gebruiken of de namen van historische figuren uit deze wijk als straatnamen nemen.

Swollwacht kaartte aan dat er vanwege de vele industrie die er vroeger op dit terrein is geweest, de grond wel heel erg vervuild zou kunnen zijn. Daarvoor is te weinig geld uitgetrokken nu.

Het is nog niet bekend waar de nieuwe locatie van de IJsselhallen zal komen. De PvdA wil graag dat er voor de nieuwe locatie rekening wordt gehouden met de wijdere omgeving, omdat deze zaken invloed op elkaar hebben.

Breezicht-Noord

Voor de nieuw te bouwen wijk Breezicht-Noord in Stadshagen kwamen vooral vragen over de mobiliteit. De wethouder meldde dat de wijk drie uitgangen kent en dat dat voldoende is. Volgens de provincie is meer niet toegestaan. Dat zou ook niet logisch zijn omdat dan doorgaand verkeer te veel door de (kleine) wijken zou gaan.

De wethouder gaat kijken of zij bij de provincie aan kan kaarten of er meer OV (lees: bussen) in de wijk kunnen komen, dit vanwege een vraag van de SP.

Een andere vraag ging over de laadpalen. In de wijk wordt een infrastructuur aangelegd van mantelbuizen waarop de laadpalen eenvoudig kunnen worden aangesloten. D66 wil graag zien dat er meer laadpalen komen, omdat zij verwacht dat het aantal elektrische auto’s binnenkort fors zal toenemen en dat het momenteel erg lang duurt om een laadpaal te kunnen krijgen. volgens de wethouder is dat niet nodig.

Over het algemeen waren de woordvoerders van de partijen tevreden met het plan en zij stemden dan ook in met de besluitvorming hiervan op 28 september.

Openbaar

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen via de Livestream op www.zwolle.nl op maandagavonden om 19.30 uur. Ze zijn ook achteraf te bekijken. Insprekers kunnen zich melden bij raadsgriffie@zwolle.nl.