Gemeenteraad over schietpartij en NS-poortjes

De Gemeenteraad vergaderde maandag om 19.30 uur

ZWOLLE – De gemeenteraadsvergadering van afgelopen 23 september kende 44 agendapunten ter stemming. Zij zijn in te zien op www.zwolle.nl onder ibabs.

Een belangrijk punt van gesprek waren de drukte op het NS-station bij de nieuwe poortjes en de veiligheid naar aanleiding van de schietpartij in Stadshagen.

Drukte op station

De fractie van D66 meldt drukte voor de poortjes bij het station tijdens spitsuren. Grote groepen mensen staan te wachten en missen hun trein. Volgens wethouder Ed Anker vindt de NS dit geen calamiteit, want het zijn slechts piekmomenten waarop dit gebeurt. De raad ziet een passerelle (loopbrug) een manier om de drukte als een ventiel op te vangen. De NS is er mee bezig om dit te helpen verwezenlijken. Of er genoeg aandacht is voor de toekomstbestendigheid van het station bij stijgende reizigersaantallen en een groter Zwolle, daar zijn de uitvoerenden mee bezig.

Veiligheid na schietpartij

Het CDA stelt mondelinge vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de veiligheid naar aanleiding van de schietpartij in Stadshagen dit weekeinde. Zij willen onder andere weten wat de plannen zijn om in de buurt het gevoel van onveiligheid weg te nemen, en of het aantal wijkagenten kan worden uitgebreid. De burgemeester is de portefeuillehouder op dit onderwerp. Hij beantwoordt de vragen als volgt: Het onderzoek naar de zaak wordt op grootschalige wijze aangepakt door politie en justitie. Doorgaand zijn de wijkmanager en travers evenals de politie volop aanwezig, om te praten en de zaken uit te leggen.

De openbare orde is in het geding en het gevoel van onveiligheid is nog niet weggenomen. De burgemeester besloot om de betreffende woning voor vier weken te sluiten. Partijen gaan aan de slag met het thema ondermijning. Steeds meer activiteiten uit de criminele wereld komen boven drijven in de ‘gewone’wereld. Dat is onwenselijk.

De Gemeenteraadsvergadering is live te volgen, en na afloop, op www.zwolle.nl.