Gemeenteraad stelt begroting 2020 vast

Er is aandacht gevraagd voor duurzaamheid, cultuur, toegankelijkheid en gebiedsontwikkeling

ZWOLLE – Vrijdag 8 november heeft de Zwolse gemeenteraad de gemeentelijke begroting voor 2020 vastgesteld. Alle partijen stemden voor, behalve de SP. Daarmee heeft de gemeenteraad een belangrijk besluit voor Zwolle genomen over de gemeentelijke inkomsten en uitgaven voor het komende jaar.

Via moties is extra aandacht gevraagd voor met name duurzaamheid. Daarnaast is er aandacht gevraagd voor cultuur, toegankelijkheid en gebiedsontwikkeling.  Van de 36 ingediende moties zijn de volgende 14 moties aangenomen:

 • Ondertunneling van de A28 next step voor Zwolle (aanwezig:39 voor:39 tegen:0)
 • Van vroem naar zoem (aanwezig:39 voor:33  tegen:6 PvdA, SP)
 • Procesondersteuning Berkum Energieneutraal (aanwezig:39 voor:39 tegen:0)
 • Inzicht in energiemaatregelen bedrijven (aanwezig:39 voor:39 tegen:0)
 • Iedereen zit er warmpjes bij (aanwezig:39 voor:33  tegen:6 D66, SP)
 • Verduurzaming maatschappelijk vastgoed (aanwezig:39 voor:33 tegen:6 CDA, SP)
 • Warmtewinning uit afvalwater (aanwezig:39 voor:39 tegen:0)
 • Warme lessen bij de Warmtetransitie (aanwezig:39 voor:39 tegen:0)
 • Zwolle in zwang (aanwezig:39 voor:35 tegen:4 PvdA)
 • Weten wat mogelijk is (aanwezig:39 voor:37 tegen:2 SP)
 • Alle cultuur en evenementen in één agenda (aanwezig:39 voor:21 tegen:18 VVD, SW,CU)
 • Alle stemlokalen toegankelijk voor 2021(aanwezig:39 voor:39 tegen:0)
 • Poëzie terwijl u wacht (aanwezig:39 voor:35 tegen:4 PvdA)
 • Gebiedsontwikkeling Zwolle Zuid: multifunctioneel waterlandschap (aanwezig:39 voor:39 tegen:0)

De Begroting 2020, de bijdragen van de fracties, het videoverslag, de korte terugblik en alle moties en amendementen zijn te raadplegen in de agenda van vrijdag 8 november.