Gemeenteraadsvergadering 13 januari

De gemeenteraad debatteerde over het sociaal domein

ZWOLLE – Maandagavond vanaf 19.30 uur was er wederom een vergadering van de Gemeenteraad. Het debat ging over de hervormingsagenda van het Sociaal Domein.

Men debatteerde stevig met elkaar vooral over het ontbreken van concrete oplossingen in het plan. De hervormingsagenda Sociaal Domein is een document waarbij men de uitgangspunten van het beleid vaststelt, waarop het beleid gebaseerd zal worden.

Inhoudelijk

Belangrijk vind het Zwolse bestuur dat er vier inhoudelijke bewegingen komen in het Sociaal Domein: -Van apart naar gewoon voor de zorgvragers, – van deelprobleem naar totaaloplossing, dus minder versnipperde hulp, van zorgen voor naar zorgen dat, zodat mensen meer in hun eigen kracht worden gezet, en – van individuele zorg naar samenbrengen van vragen. Mensen moeten op één plek terecht kunnen.

Daarnaast wil men zes sporen volgen om een andere manier van sturing, organisatie en financiering in te richten die deze beweging versterkt en ondersteunt.

Verspilling

Momenteel verspilt men nog teveel zorggeld. Krijgen zorgvragers bijvoorbeeld alleen dat dure hulpmiddel in plaats van alleen een schroefje om het te repareren. De VVD pleit voor een meldpunt Zorgverspilling. Swollwacht is bang dat er teveel meldpunten komen.

De zure appel in dit debat is dat er kwalitatief er goede zorg moet zijn, dat iedereen krijgt wat hij of zij nodig heeft, maar dat de gemeente toch 11,1 miljoen euro moet bezuinigen.

De Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavond 19.30 uur in het gemeentehuis aan het Grote Kerkplein. Tevens is zij te volgen via de Livestream op www.zwolle.nl. De stukken zijn in te zien op www.zwolle.nl door middel van Ibabs.