Gemeenteraadsvergadering 18 november

De gemeenteraad spreekt over de mobiliteitsvisie en circulair ondernemen

ZWOLLE – Op 18 november om 19.30 is er weer een info- en debatronde in de Gemeenteraad.

In de Takzaal gaat het over de ontwikkelingen rond circulair ondernemen, en in de Raadzaal debateert de raad over de mobiliteitsvisie. In beide gevallen gaat het om de nieuwe doelen en ambities op deze gebieden, omdat er de afgelopen jaren veel is veranderd.

De beide vergaderingen zijn live bij te wonen in het gemeentehuis aan het Grote Kerkplein, en ook thuis ter volgen op www.zwolle.nl. Via ibabs op deze site zijn ook de stukken in te zien.