Gemeenteraadsvergadering 2 juni 2020

Debatronde Gemeenteraad 2 juni

ZWOLLE – Op dinsdagavond 2 juni ging de gemeenteraad van Zwolle in debat over het vuurwerkbeleid in de stad en over de herinrichting van de entree van de zuidwestelijke binnenstad.

De proef die in de jaarwisseling van 2019/2020 is gehouden met vrijwillig vuurwerkvrije zones is niet geslaagd. Met de twee verplichte vuurwerkvrije zones bij dierenweide en ouderenzorgcentrum is het wel goed gegaan. Het gesprek is op gang gekomen. De publieke opinie verschuift langzaam naar minder tolerantie van de nadelen die samengaan met de vuurwerktraditie.

Vuurwerk is slecht voor het milieu, voor mens en dier. Gevaarlijk en schadelijk. Daar waren alle partijen in de raad het wel zo’n beetje mee eens. Het college zet in op uitvoeren van de door het kabinet bedachte verboden op knalvuurwerk en vuurpijlen. Zij verwacht hier al voldoende werk in te vinden om te handhaven. De meeste partijen vinden echter dat het college nog niet voldoende doet.

Zij zien graag een vervangende traditie, zoals bijvoorbeeld de lichtjestocht in het Engelse Werk, of een centrale Drone show, D66 spreekt van een vuurwerkvereniging. GroenLinks wil de situatie omdraaien: Verbiedt vuurwerk en maak alleen een ‘Wel-vuurwerk’zone. Iedereen is er van overtuigd dat het stapsgewijs moet gaan, en dat burgers betrokken moeten worden bij de keuzes. Handhaving is ook een keuzeproces en kan goedkoper uitpakken doordat de maatschappelijke kosten vanwege onveilig vuurwerk dan lager zijn.

Herinrichting Zuidwestelijke Entree Binnenstad

Zwolle krijgt een museumkwartier! Op de locatie bij de Luttekestraat en de Papenstraat gaat men de openbare ruimte aanpakken. Doordat de bushalte bij de Eekwal verdwenen is, heeft de Luttekestraat veel aanloop verloren. De ondernemers daar, de gemeente en de bewoners hebben de handen ineen geslagen en gewerkt aan een plan voor herinrichting sinds 2018.

Het gebied wordt aangenamer om in te verblijven en er komt meer ruimte voor voetgangers. Ook zijn er archeologische resten gevonden van de ooit hoogste toren van Nederland achter de Grote Kerk. Vooral D66 en de ChristenUnie wilden deze resten graag zichtbaar maken voor de stad. De wethouder Binnenstad, René de Heer, wist echter nog niet of dit in het budget zou passen. hij vond het verder wel een goed idee.

Waar ook om werd gevraagd, is het stukje Kamperstraat tot aan de Hattemerstraat. Of dat in de plannen meegenomen zou kunnen worden. Na enig overleg stemde de wethouder daarin toe. D66 ziet ook graag straatoverspannende begroeiing, zoals Blauwe Regen, die veel hittestress zou kunnen tegengaan. De wethouder wil eerst proberen of de geplande geveltuintjes aanslaan.

Al met al vind iedereen het een mooi plan voor de binnenstad, gedragen door de stad zelf, en nu dus ook door de raad.

Openbaar

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en doorgaans te bekijken op www.zwolle.nl op maandagavonden om 19.30 uur. Inspreken kan in corona-tijd via een mail naar de raadsgriffie. Ook zijn de stukken in te lezen op de website van de gemeente via ibabs.