Gemeenteraadsvergadering 2 maart

Geothermie vergt veel organisatievermogen

ZWOLLE – Op maandagavond 2 maart was er in de Raadzaal een informatieronde over de voortgang van het gebruik van Geothermie in de stad.

Op 10 februari heeft de raad besloten dat zij meer geïnformeerd wilde worden over de uitvoering van het gebruik van aardwarmte (Geothermie) om de woningen in de stad te verwarmen. Het bleek uit onderzoek dat de opbrengsten zo’n 50 procent lager komen te liggen dan verwacht. Niettemin vind het college van Burgemeester en Wethouders het nog altijd een goed plan.

Locatie

De meest geschikte locatie ligt in Dijklanden, Zwolle-noord. Daar is de bron dicht aangesloten op de verbruikers. In de vergadering lieten de meesprekers weten dat het proces van inzetten van geothermie altijd met veel onzekerheden gepaard zal gaan. Telkens opnieuw moeten de resultaten geëvalueerd worden.

Mogelijk kan de gemeente een subsidie uit Europa krijgen voor een proefboring, en er is een subsidie voor het verstrekken van de warmte per hoeveelheid kilowattuur. Dat maakt dat de prijs aanvankelijk waarschijnlijk niet boven de huidige gasprijs komt te vallen voor inwoners. Mogelijk is er nog een technologie voor handen welke de mindere opbrengsten opvult. Hierover gaat de wethouder in onderzoek.

Er moeten warmte plannen komen, bronnenstrategie en er is een warmtewet in de maak bij de rijksoverheid. Het is van belang om verschillende vormen van energieopwekking naast elkaar te gebruiken om momenten van mindere energie op te vangen. De ene keer is er meer wind, de andere keer meer zon, etc. De planning is dat er in 2022 geboord gaat worden in Zwolle voor geothermie. Hoe het er uit gaat zien voor inwoners is op Google te vinden. De wethouder nodigt de raadsleden uit om eens te komen kijken bij een geothermie project in IJsselmuiden.

Alle betrokken organisaties spraken hun waardering uit voor de gesprekken waarmee zij elkaar op de hoogte houden van de stand van zaken.

Meesprekers

Frank Schoof                         Platform Geothermie                        

Remco van Ee                       Huisman   

Jasper Lackin                         Beleidsontwikkelaar ondergrond provincie Overijssel                                

Maurice Hanegraaf                 TNO                                                   

Frank van Bergen                  Programmamanager TNO                                                  

Ewout Pikaar                          Business adviseur Geo Energy EBN                       

Eveline Rosendaal                 Programmamanager Geo Energie EBN

Roel Dirkx                              Adviseur Geothermie IF Technology                                   

Willem Prins                          Klankbordgroep/Milieuraad               

Frits van de Sande                 NotusPid

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen vanaf 19.30 uur op maandagavond in het gemeentehuis aan het Grote Kerkplein. Ook is er een Livestream op www.zwolle.nl. Deze is tevens op een ander tijdstip te bekijken. De stukken zijn in te zien op deze site via ibabs. Inspreken is mogelijk na melding bij de griffie.