Gemeenteraadsvergadering 25 mei 2020

Er waren 49 agendapunten op de gemeenteraadsvergadering

ZWOLLE – Maandagavond 25 mei was er weer een gemeenteraadsvergadering. Ditmaal een besluitvormingsronde.

Er waren 49 agendapunten. Waar men veel over sprak is het Stedebouwkundig plan Weezenlanden-Noord, het Ontwikkelplan De Tippe, het ontwikkelperspectief stationsgebied centrumzijde.

Moties vreemd aan de orde van de dag (over actueel onderwerp) waren: vooruitblik met energiecoöperaties (aangenomen), RES publiek energiebedrijf (verworpen), RES samen met inwoners (aangenomen), verduurzamen op en onder het dak (aangenomen), RES lokaal eigendom (aangenomen), RES geef wind een kans (verworpen), Raad steunt RES (verworpen), RES integraal opnemen zoekgebieden (verworpen), RES versterken biodiversiteit (aangenomen), Internationaal treinstation Zwolle (aangenomen) en jong en oud krijgen samen corona onder controle (aangenomen)

Weezenlanden-Noord

Naar aanleiding van meerdere debatten in het verleden waren er diverse moties ingediend over de bovengenoemde stedelijke ontwikkelingsplannen. Deze zijn naar verwachting afgehandeld. Het anti-speculatiebeding kan nog niet worden toegepast, omdat het over de stad als geheel moet worden uitgerold. Horeca bij het Almelose kanaal in het Weezenlanden park zou leuk zijn, maar heeft ook nadelen. Toch kiest iedereen er voor om dit te gaan onderzoeken. Het idee van de ChristenUnie om een historisch zwembad op wijnvaten te reconstrueren heeft instemming gekregen van alle partijen behalve de SP.

De Tippe

De motie over het anti-speculatiebeding is ook bij De Tippe ingediend, en kreeg dezelfde argumenten. Meer gestapelde woningbouw in de Tippe kreeg instemming van een meerderheid, De ChristenUnie vroeg om in het bijzonder zorgwoningen voor jongeren en ouderen toe te passen in het plan voor De Tippe, dit is aangenomen. De VVD ziet graag een versnelling in de bouwwerkzaamheden. Dit gaat men proberen.

Stationsgebied centrumzijde

De SP ziet graag een goedkopere versie van de passerelle die er nu ligt, alle andere partijen vinden het nieuwste ontwerp kwalitatief zoveel beter en passender dat het de voorkeur heeft. Er zou nog onderzocht moeten worden of de verkeersveiligheid wel goed is in het gebied, volgens de VVD. Dit schoot wel in het verkeerde keelgat van de raad, omdat men het oordeel van het onderliggende rapport wel vertrouwd.

Raadsvergaderingen zijn openbaar en op de maandagavonden vanaf 19.30 uur live te volgen via www.zwolle.nl. Ook zijn hier de stukken in te zien via ibabs. Inspreken kan door een mail aan de griffie te sturen.